Consiliul Regional a decis interzicerea pe teritoriul regiunii a activității organizațiilor religioase, care au legături canonice cu țara-agresor

16 05 F 4

   Deputații Consiliului Regional Cernăuți, întruniți în sesiunea din 16 mai,  au susținut decizia privind interzicerea pe teritoriul regiunii a organizațiilor religioase, față de care vor fi dovedite legăturile canonice cu țara-agresor Rusia. Decizia respectivă a fost adoptată cu 40 de voturi ale deputaților. Împotrivă s-au pronunțat doi deputați. În conformitate cu proiectul hotărârii, Administrația Regională  urmează să analizeze dacă organizațiile religioase folosesc legitim bisericile și edificiile de cult, date lor în folosință gratis. De asemenea, se planifică adresarea către Rada Supremă pentru examinarea și adoptarea în regim de urgență a proiectului de lege „Cu privire la asigurarea securității naționale în domeniul libertății conștiinței și în activitatea organizațiilor religioase”. Un punct din decizia adoptată prevede interzicerea organizațiilor religioase străine care susțin agresiunea împotriva Ucrainei, de exemplu, prin declarațiile conducătorilor lor.

Specialistul în domeniul religiei, Oleksandr Brodețki, în comentariul său pentru Audiovizualul public, a subliniat că, potrivit legislației în vigoare, fiecare comunitate religioasă constituie o organizație religioasă aparte. Și această procedură cere expertiza statutelor comunităților concrete. În cazul dacă indicațiile privind înlăturarea de către comunitate a legăturilor cu țara-agresor nu vor fi îndeplinite, următorul pas va fi interzicerea activității unei astfel de organizații. El consideră declarația adoptată drept o declarație a intențiilor.

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий