Cronici ale meleagului natal, scrise de elevi

11 05 F 4

S-a încheiat concursul de eseuri „Cronicile gliei strămoșești”, ediția a doua, la care au participat elevi din mai multe școli românești din regiunea Cernăuți.

Interviu cu Mihaela Lupu, profesoară de română la Liceul din Mihoreni, conducătoarea filialei Centrului Bucovinean de Artă din această localitate herțeană, membră a juriului.  

Dialogul cu doamna Mihaela Lupu a avut loc în perioada unor importante sărbători de Florar: Ziua Concilierii și Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial, Ziua Mamei și Ziua Europei. Doamna profesoară a venit la Cernăuți cu un grup de discipoli ai săi, participanți la cea de a doua ediție a Concursului național de eseuri „Cronicele gliei strămoșești”. Concursul a fost inițiat de Centrul Bucovinean de Artă din Cernăuți (director Iurie Levcic), Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina și  Biblioteca Județeană a Bucovinei „Ion Gh. Sbiera” (Suceava). Între cei 22 de participanți la concursul de eseuri și premiați, o bună parte sunt elevi ai Liceului din Mihoreni.

11 05 F 3

Doamnă Mihaela, prin ce se explică interesul mare al elevilor Dumneavoastră față de acest concurs?

–Prin dragostea lor față de cuvântul matern, istoria și tradițiile noastre populare. La Liceul din Mihoreni sunt mai mult de 300 de elevi. Am avut posibilitate să deschidem o filială a Centrului Bucovinean de Artă la Mihoreni, la care sunt înscriși circa 60 de copii, care se ocupă de pictură și încondeiere, de muzica și teatrul popular. Tinerii pictori sunt instruiți de profesoara de artă plastică, Elena Olaru. Este un lucru de voluntariat, dar rezultatele sunt vădite.

–Cine știe, poate cu timpul veți avea posibilitate să creați un teatru popular aidoma Teatrului „Miorița” de la Horbova.

–Suntem la început de cale, iar „actorii” noștri sunt elevi. Au mai mari realizări ca declamatori. Ei au participat la concursurile cu recitaluri din creația poetică eminesciană, desfășurate la Cernăuți. Iar în anul curent am avut doi participanți și laureați ai Concursului internațional de creativitate și creație ProLectura-2023 de la Chișinău. Este un concurs de prestigiu, la care au participat 4 mii de copii din 8 țări. În etapa finală au ajuns și doi elevi de-au noștri – Adrian Cobaschi și Carolina Novacovsca, ambii ocupând locul doi la categoriile lor de vârstă.

–Apropo, de Carolina Novacovsca. Pentru Concursul național de eseuri „Cronicele gliei strămoșești” ea a prezentat lucrarea „Pandelica Radeș – fiica satului Mihoreni”, care a fost menționată de juriu. Citez din eseul acestei eleve din clasa a 7-a: „Doamna Pandelica Rabeș este mândria satului și școlii din Mihoreni. Deși locuiește la Iași , mihorenii o consideră, pe drept, consăteană de-a noastră. Anume de aici, de la marginea de hotar, între Bucovina și Regat, i se trag rădăcinile, anume aici, la Mihoreni, are rude  care o stimează și o așteaptă mereu în ospeție. Dumneaei nu uită de sat, mereu este cu gândul la vatra strămoșească, când îi permitea sănătatea venea la Mihoreni aducând cărți pentru elevi sau le transmitea prin tinerii bucovineni care își făceau studiile la Iași.   Pandelica Radeș, o lacrimă de rouă, ne-a onorat cu prezența sa cu ani în urmă la multe întâlniri de suflet la școala din Mihoreni”. 

–Chiar dacă de la Liceul din Mihoreni au fost propuse mai multe eseuri pentru concurs, fiecare își are tema sa. Este o dovadă a interesului mare al elevilor noștri față de istoria satului natal, personalitățile care i-au dus slava în lume. Dacă eleva Carolina Novacovsca a scris despre Pandelica Radeș – „poeta cu lira-n lacrimi”, Tamila Iova – despre străbunicul ei Constantin Jar, care pe timpuri deținea câteva hectare de pădure la Mihoreni. O altă elevă de-a noastră, Marina Jar, a descris mai multe obiceiuri populare din satul natal, auzite de la străbunica sa, Alexandra Jar, o animatoare a vieții spirituale a românilor de pe meleagurile herțene. Ea chiar a inclus în eseul său textul cântecelor pe care i le-a cântat străbunica. În calitate de membră a juriului, am citit toate eseurile prezentate la concurs, pe care le-aș caracteriza drept pagini de istorie spirituală a satelor românești din regiunea Cernăuți, scrise cu sinceritate de elevi.

11 05 F 5

–Făcând totalurile concursului și înmânându-le mențiuni și cadouri învingătorilor și participanților la etapa finală, directorul Centrului Bucovinean de Artă, Iurie Levcic, a subliniat că nu întâmplător acest bilanț se face în Ziua Europei, fiindcă discipolii acestui centru și ai Școlii Populare de Civilizație Românească „Ciprian Porumbescu” au descoperit pentru sine Europa, participând (și nu fără succes) la diferite concursuri și festivaluri internaționale. Consulul General al României la Cernăuți, Irina-Loredana Stănculescu, felicitându-i pe acești minunați copii, pasionați de cultura națională, a menționat faptul că Ucraina, ca membru aderent la UE, marchează Ziua Europei împreună cu întreaga familie comunitară, „trăind într-o lume europeană cu valori comune”.  „Ucraina împărtășește aceleași valori ca și România, în fiecare an de Ziua Europei sărbătorim pacea și unitatea. Ne manifestăm dorința de a trăi într-un spațiu de securitate, cu speranța la zile mai bune”, a mai spus excelența sa.

–Dorim să trăim în pace, să se pună capăt acestui război adus în Ucraina. Pacea înseamnă prosperare, un viitor cu mari posibilități pentru generațiile în creștere. Iată, în ajun am avut o întâlnire foarte emoționantă la Liceul nostru. Ne-au vizitat foștii noștri elevi Mihai Apetri, care a fost rănit pe front și trece un curs de reabilitare, și Vasile Velicico. Lui i s-a dat un mic concediu cu ocazia că mama sa și-a marcat jubileul de 50 de ani. Pe front luptă consătenii noștri Nicolae Lupu, care se află în apropiere de Bahmut, și Ion Jar. Ne rugăm pentru toți ca să se întoarcă acasă teferi și victorioși. Pedagogii și elevii noștri nu o dată au trimis consătenilor de pe front colete. Nu ne pierdem speranța în sosirea zilelor mai bune, de pace.

11 05 F 7

11 05 F 6

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий