Eroina din Prosicăreni

30 07 2022 F 2

Cu prilejul Zilei Statalităţii Ucrainei, care a fost marcată la 28 iulie pentru prima dată, Preşedintele Volodymyr Zelenski a înmânat unui grup de militari distincţia „Crucea pentru merite de luptă”. Între aceşti eroici apărători ai Ucrainei a fost şi Paulina Nicolaevici din satul Prosicăreni, Comunitatea Teritorială Suceveni. În 2017, împlinind 20 de ani, Polina Nicolaevici a semnat contractul şi a plecat să-şi facă serviciul militar în estul Ucrainei. În momentul de faţă această neînfricată apărătoare a Patriei este comandantul unui grup de lansatori de grenade din componenţa unei brigăzi a Forţelor Armate ale Ucrainei.

Conducerea CT Suceveni a felicitat-o pe Paulina Nicolaevici şi i-a mulţumit pentru bărbăţia manifestată pe câmpul de luptă.

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий