Grai matern, grai fără asemănare…  

22 02 2023 F 1 (2)

La Filarmonica regională „D. Gnatiuk” din Cernăuți a avut loc concertul consacrat Zilei internaționale a limbii materne – „Paleta lingvistică a Bucovinei”, comunică site-ul AMR Cernăuți. Scopul lui principal a fost demonstrarea importanței și susținerii originalității limbii fiecărui popor. Fără limba sa națiunea dispare, fiindcă în ea este oglindită cultura și istoria acestui popor. Acțiunea „Paleta lingvistică a Bucovinei” a fost susținută de următoarele organizații publice din regiune: Organizația regională pentru cultura poloneză „Adam Mickiewicz”, Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Românești și reprezentanții Școlii Populare de Artă și Civilizație Românească „Ciprian Porumbescu”, Societatea național-culturală „Comunitatea evreiască din Bucovina”, Societatea național-culturală armeană „Arevik” și Corul academic de cameră „Cernăuți” al Filarmonicii regionale. Cântecele care au răsunat pe scena Filarmonicii cernăuțene în limbile etniilor conlocuitoare au fost imnuri de slavă dedicate graiului matern –  bogat, sfânt și fără asemănare.

22 02 2023 F 2 (2)

22 02 2023 F 4 (2)

22 02 2023 F 3 (2)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий