Ilie Grijincu-Popescu. Biobibliografie

23 11 ES

Este ultima carte scrisă de lingvistul Ilie Popescu şi prima, pe care autorul n-a reuşit s-o ţină în mână.

De fiecare dată când primesc o nouă carte, mă bucur mult. Indiferent când, de la cine, în ce împrejurări. De multe ori sunt rugată să-i fac o prezentare, alteori o fac așa, pur și simplu, din propria mea dorință, fiindcă mi-a plăcut și își va ocupa locul potrivit în biblioteca mea proprie.

Cartea de față, care mi-a fost transmisă zilele trecute, am luat-o atent și cu nițel teamă. Când am luat-o în mâini am avut două sentimente care m-au încercat în același timp, unul de bucurie, iar altul de tristețe. Bucuria a fost, ca și de fiecare dată, deosebită. A apărut o nouă carte. Iar tristețea ce m-a cuprins a fost din cauză, că binecunoscutul ei autor, savantul bucovinean Ilie Popescu, n-a mai apucat să se bucure de ea. De noua sa carte. Știu că aștepta să o vadă. Apariția unei cărți este, în primul rând, o bucurie pentru autor. Este rodul muncii, stăruinței, efortului depus. Cartea a văzut lumina tiparului la mijlocul ultimei luni de toamnă. Iar pe la mijlocul lui Brumărel, pe neașteptate, autorul ei a plecat. A plecat pe un alt tărâm. Cel al neîntoarcerii. Acum se bucură de acolo,  unde a plecat, de apariția ei.

Pe parcursul anilor, i-am prezentat în diferite ziare, reviste, almanahuri majoritatea cărților ce au apărut din anii 2000 încoace. Pe unele dintre ele, le-am prezentat și pe paginile unor ziare ucrainene. Dar cele mai multe au fost și sunt desigur prezentate pe paginile ziarelor noastre românești. Deci, cea de-a 33-ea carte a regretatului savant (spun cu tristețe și regret) Ilie Popescu, se numește „Biobibliografie”. A mai avut încă trei cărți de genul acesta, cea recent apărută fiind deja a 4-a ediție, revăzută și adăugită.  De pe copertă ne privește cu încredere autorul, iar de pe a doua pagină se uită mândru la noi, având alături expuse și majoritatea cărților sale, de care se mândrea mult. După o scurtă trecere în revistă, așa cum se obișnuiește la apariția unei noi cărți, făcută în limbile română și ucraineană, purcedem la cele expuse pe paginile ei.  Vom găsi pentru început „Cuvânt despre autor”. O amplă prezentare a vieții, destinului, activității științifice și muncii obștești a autorului, făcută cu profesionalism, dar și stimă și respect de către ziaristul și publicistul Vasile Carlașciuc, care i-a fost și student la timpul său.

După prefața amintită ne vom opri mai amănunțit asupra celor 7 capitole, având unele dintre ele și subcapitole, ce prezintă interes pentru cititori. De la bun început, voi menționa, dar cititorii pot vedea acest lucru și răsfoind volumul de față, că toate capitolele și subcapitolele sunt selective, or, cele scrise și trăite de domnul profesor Ilie Popescu, sunt cu mult mai multe. Primul și cel mai voluminos capitol este intitulat „Lista publicațiilor”. Iar cele 11 subcapitole sunt expuse după cum urmează:

 1. Cărți, monografii, broșure și manuale.
 2. Dicționare, vocabulare regionale.
 3. Frazeologisme populare (dialectale).
 4. Studii și articole.
 5. Teze ale referatelor și comunicărilor.
 6. Recenzii la monografii, dicționare și atlase lingvistice.
 7. Informații.
 8. Despre Golgota nord-bucovinenilor.
 1. În volume și ziare.
 2. Recenzii la cărți pe tema respectivă
 3. Luările de cuvânt la parastase, reflectate în presă de subsemnatul și alți autori.
 1. De la examenele de admitere.
 2.   Alte publicații.
 3.   Publicații despre autor.

Pentru precizare vom spune, că autorul lucrării de față a selectat cărțile, articolele, referințele începând cu anii 90 ai secolului trecut, deși a mai avut publicate și altele până atunci, inclusiv cărți. Chiar și studii și articole sunt date doar 120, deși știm exact că au fost cu mult mai multe.

Cel de al doilea capitol este deja mai „modest” numit „Lista referatelor  și comunicărilor ținute la congrese, conferințe, simpozioane, seminare și colocvii. Sunt date selectiv denumirile referatelor și comunicărilor ținute la conferințele sau simpozioanele de la Cernăuți, Chișinău, Rădăuți, Pitești…

Al treilea capitol „Interviuri” cuprinde doar câteva dintre interviurile acordate la diferite posturi de radio și televiziune, dar și ziare din regiunea Cernăuți și România. Sunt interviuri făcute de unele dintre studente, dar și redactori sau colaboratori ai diferitor organe mass-media.

Cel de al patrulea capitol purtând titlul „Extrase din aprecierile critice la cărțile (monografiile), broșure și dicționare”, conține aprecieri deloc critice, ci lăudabile la adresa domniei sale. Căci munca depusă la pregătirea, sistematizarea, redactarea și publicarea cărților sale merită toată stima și respectul nostru.

Capitolul cinci numit simplu și modest „Felicitări”, cuprinde felicitările dedicate vestitului nostru copământean cu prilejul zilei de naștere, anului nou, precum și pentru munca pedagogică, științifică și obștească. Tot la acest capitol vom putea găsi și câteva dintre felicitările autorului fie pentru alte persoane sau din partea Societății regionale „Golgota”.

Capitolul șase „Diplome de excelență”, cuprinde ca și cel precedent două compartimente: 1. Primite din partea instituțiilor de învățământ, organelor de Stat, organizațiilor obștești și individuale. 2. Înmânarea diplomelor din partea Societății regionale „Golgota”.

Cel de al șaptelea și ultimul din cartea de față se numește „Scrisori primite din diferite țări”. La cele două subcapitole găsim: A. Diplome, mulțumiri, etc. B. File de album. Bineînțeles că la „File de album” avem fotografiile autorului din diferite perioade ale vieții.

Cartea de față cuprinde circa 200 de pagini. Are fotografia autorului pe prima copertă, iar cea a Universității cernăuțene pe ultima. Copertele sunt de culoare albastră, culoarea învățământului. A apărut la editura Druk Art din Cernăuți.

Ajungând la finele cărții de față aș vrea să le mulțumesc ziarelor, revistelor care de-a lungul anilor au găzduit articolele, recenziile, mărturisirile,  regretatului profesor Ilie Popescu: Concordia, Zorile Bucovinei, Arcașul, Plai Românesc, Libertatea Cuvântului, Gazeta de Herța, Monitorul Bucovinean, Meleag Natal. Almanahul Țara Fagilor, revista Familia. Păcat că multe dintre ele nu mai apar tipărite. De asemenea și posturilor de radio, televiziune care au pregătit interviuri, emisiuni despre soarta lui deloc ușoară, dar și despre succesele, reușitele, publicațiile sale. Iar în ultimul timp rețelelor de socializare , ziarelor ce apar online, în care de asemenea au fost și sunt publicații de și despre savantul nostru bucovinean.

Aici, ar fi trebuit să-i mulțumesc și să-i doresc succese pe viitor neobositului meu consătean Ilie Popescu. Regret enorm că nu mai pot face acest lucru. Îi mulțumesc post-mortem pentru munca depusă. Pentru cărțile și lucrările științifice publicate, pentru munca obștească depusă, pentru zbuciumul  său de o viață. O viață de om trăită cu demnitate, modestie, omenie, cinste  și patriotism. Regret amar și cu durere în suflet că nu va mai publica nimic deja pe acest pământ. Vom scrie noi, cei care am rămas aici despre domnia sa. Despre vrednicul fiu al satului Pătrăuții de Jos, Cetățeanul de Onoare al acestei vetre străbune, bucovineanul, profesorul, doctor în filologie, președintele Societății regionale „Golgota”, neuitatul nostru Ilie Popescu.

Amintire veșnică domnule profesor!

 Eleonora SCHIPOR,

profesoară, scriitoare, Cetățeană de Onoare a satului Pătrăuții de Jos, Vicepreședinta Societății regionale GOLGOTA

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий