În regiune vor funcţiona suplimentar cinci brigăzi ale medicinii de urgenţă

În legătură cu obţinerea unor noi autospeciale, în regiune vor fi create suplimentar 5 brigăzi ale medicinii de urgenţă.

Directorul Centrului de ajutor medical de urgenţă de medicină a catastrofelor din regiunea Cernăuţi, Volodymyr Elenev, a menţionat că asemenea brigăzi trebuie să funcţioneze, în primul rând, în raioanele Putila şi Herţa, raioane unde până în prezent nu erau asemenea servicii. Brigăzi ale medicinii de urgenţă vor fi create şi în cel mai mare sat din Ucraina – Clişcăuţi, raionul Hotin, cu o populaţie de 25 mii. Un punct analogic a fost deschis în satul Mămăliga, raionul Noua Suliţă, iar cea de a cincea brigadă va funcţiona în orăşelul Lujeni, raionul Chiţmani.

Добавить комментарий