„ÎN SONURILE DRAGI, ÎN SONURI ROMÂNE…”

10 06 RADIO 2

La început de Cireşar, cu 55 de ani în urmă, în unul din studiourile radio de pe strada  Kreşciatik, 26, din capitala Ucrainei, au răsunat în eter primele semnale în limba română: „Aici Kiev, emisiunea în limba română…”. Acesta a fost şi semnalul creării în cadrul Radiodifuziunii ucrainene a Redacţiei principale emisiuni în limba română.  Emisiunile erau menite pentru publicul din România, țară care făcea parte din lagărul socialist, dar promova o politică mai independentă decât cea a Kremlinului. Cadre de jurnaliști pentru noua redacție au fost selectate din regiunea Cernăuți și Chișinău, care cunoșteau bine limba română și erau specialiști în materie. În anul 1972, Redacția română a fost transferată de la Kiev la Cernăuți, pentru a fi asigurată mai ușor cu cadre.

10 06 RADIO 1

În decursul acestor cinci decenii, la cârma redacţiei au fost Denis Gorbatiuc şi Gheorghe Aiftodi, iar acum se află Vitalie Zâgrea. Crainici au fost Nicolae Mintencu, Aurica Ţâbuleac, Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române, Ecaterina Gujuc, Adrian Capalb şi Dumitru Verbiţchi. Din 1972 şi până nu demult a îndeplinit funcţia de regizoare Viorica Visoţchi. Au lăsat pagini luminoase în istoria de jumătate de veac a redacţiei regretaţii jurnalişti Ion Rusu, Teodor Neborac, Gheorghe Constantinovici, Ilie Ştefureac, Vasile Tărâţeanu, membru de onoare al Academiei Române, Serghei Gujuc.

În cadrul redacţiei au activat regretatul istoric şi scriitor, Ilie Luceac, poetul şi criticul literar Ştefan Hostiuc, politologul şi poetul Marin Gherman, jurnaliştii Tudor Andrieş, Svetlana Pantea, Leonid Parpauţ, Romeo Crăciun etc.

10 06 RADIO 5

Fiind un promotor al politicii statului ucrainean și al relațiilor multilaterale ucraineano-române, Redacția emisiuni în limba română a Postului de Radio Ucraina Internațional este apreciată de ascultători de peste hotare, precum și de comunitatea românească din Ucraina și comunitatea ucraineană din România.  Ea a devenit una din mediile active care oglindește colaborarea transfrontalieră între regiunile din ambele țări, precum și cu raioane din Republica Moldova.

În aceste vremuri grele, de război, Redacţia română, împreună cu alte şapte redacţii ale Postului de Radio Ucraina Internaţional, este încadrată în frontul informativ. Emisiunile ei zilnice sunt asigurate de Vitalie Zâgrea, Vasile Carlaşciuc, Dumitru Verbiţchi, Carolina Jitaru şi Valentina Robu. Contentul acestor emisiuni îl constituie lupta eroică a poporului ucrainean împotriva ocupanților. Mesajul emisiunilor inspiră încredere în victoria Ucrainei asupra cotropitorilor ruși, în triumful binelui asupra răului.

 10 06 RADIO 3

ODĂ SECUNDEI

Colectivului Redacției emisiuni în limba română a Postului de Radio Ucraina Internațional cu prilejul împlinirii a 55 de ani de la difuzarea în eter a primei emisiuni

 

Ca un destin, lungimea noastră de undă

Ne prezintă identitatea în eter.

Cu gânduri alese între pământ și cer

O tot măsurăm, secundă cu secundă.

 

Mozaicul zilei între azi și mâine

E potrivit, redat prin cuvântul rostit

La oră de seară, ritual împlinit,

În sonurile dragi, în sonuri române.

 

Ni-i scrisă fila în epoci diferite,

Deși modestă pare ca eveniment,

Dar mai punem și suflet în strictul content.

…Clipe frumoase la microfon trăite.

 

Și într-o salbă de ani orice secundă

Transformă necontenit „va fi” în „a fost”.

Să schimbăm clepsidra – oare are un rost?

Revenim pe-aceeași lungime de undă…

10 06 RADIO 4

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com 

 

Добавить комментарий