La Liceul din Cupca a fost marcată Ziua păcii

21 09 ES 1

Cea mai mare dorință a oamenilor pe pământ este pacea. Pentru noi, cetățenii Ucrainei, această dorință este rostită în fiecare rugăciune, la fiecare pas. Este dorința noastră comună şi a fiecăruia aparte.

Cu prilejul acestei zile la Liceul din Cupca am organizat câteva măsuri cu caracter educativ. În primul rând, în fiecare clasă conducătorii și diriginții de clasă au vorbit în fața elevilor despre importanța și rolul păcii în lumea întreagă și în țara noastră în deosebi. În clasele primare copiii au pregătit, sub îndrumarea dascălilor, porumbei din hârtie, carton, material în culori și au interpretat cântece despre pace. Sub îndrumarea diriginților au pregătit cercuri în culorile simbolice ale Ucrainei. Elevii din clasele mijlocii au editat gazete de perete și au ascultat comentariile profesorilor. În clasele mari au avut loc discuții despre situația din Ucraina, despre dorința tuturor de pace și sănătate, de un viitor mai bun.

21 09 ES 2

Pe coridorul liceului am amenajat împreună cu membrii comitetului școlăresc o expoziție simplă, dar cu marea dorință de a fi pace, copilărie fericită, soare, viitor…

Cu toții ne-am fotografiat în fața liceului și în grădină, pe aliea și în livada din fața școlii.

21 09 ES 3

Să dea bunul Dumnezeu să fie pace în Ucraina, în Europa,  în lume…

Astăzi, în afară de ziua păcii este și o mare sărbătoare creștină – Nașterea Maicii Domnului. În toate bisericile noastre răsună rugăciuni pentru încetarea războiului  în Ucraina, pentru pace, pentru un trai mai bun. Sperăm că pacea mult dorită va veni cât de curând pe pământul nostru.

21 09 ES 4

Eleonora SCHIPOR,

pedagog-organizatoare la Liceul din Cupca

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий