Raze din Lumina Învierii, raze din Lumina Păcii

24 04 2022 IN 2

Razele Luminoasei Sărbători a Învierii Domnului înseninează sufletele milioanelor de creştini ortodocşi, îi mângâie pe cei îndureraţi şi nemiluiţi de soartă, le arată calea cea dreaptă celor rătăciţi, spulberă îndoielile în adevăr, sporesc harul divin la săvârşirea faptelor bune. Ele aduc speranţa şi credinţa în biruinţa luminii asupra întunericului, binelui asupra răului, vieţii asupra morţii. Razele Marii Sărbători de Paști sunt din Lumina Păcii şi am dori ca ele să încununeze Ucraina, care în prezent luptă pentru pacea şi securitatea întregului continent european. În aceste zile de grea încercare Ucraina este susţinută de întreaga lume democrată, inclusiv de România.  Rostind „Hristos a Înviat!”, „Adevărat a Înviat!”, suntem convinşi că „va învia şi Ucraina”, vorba cântecului, care în prezent are o semnificaţie deosebită.

Publicaţia online „Libertatea Cuvântului” îi felicită pe toţi cititorii săi, şi nu numai, cu prilejul Sărbătorii Sărbătorilor – Învierea Domnului, dorindu-le blagoslovirea Domnului, pace, bunăstare, sănătate şi tot binele. Paşte fericit!

Mihai GROSU,

redactor-şef al „Libertăţii Cuvântului”

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti

Добавить комментарий