Va sosi și Ziua Victoriei Ucrainei în actualul război, adus pe pământul nostru de cotropitorii ruși

9 05 F 6 (2)

În satul Culiceni, Comunitatea Teritorială Herța, au fost inaugurate două plăci comemorative în cinstea consătenilor Sebastian Gheorghiu și Igor Sidor, care au căzut în luptele pentru apărarea Ucrainei. „Dacă n-ar fi fost războiul, posibil, că Sebastian era printre noi. A fost un tânăr bun la suflet, cu zâmbetul pe față. Mama lui și acum îl așteaptă acasă și nu crede că el nu mai este printre acei vii”, spun locuitorii satului. La fel bun la suflet și compătimitor a fost și Igor Sidor, care a plecat pe front să apere viitorul copiilor săi.

9 05 F 8 (2)

Plăcile comemorative cu portretele acestor doi Eroi au fost fixate pe fațada Gimnaziului din sat, unde ei au învățat. Fapta lor eroică nu va fi uitată, scrie site-ul Consiliului Regional Cernăuți. Este simbolic faptul că plăcile au fost inaugurate în Ziua Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial. Va veni și ziua Victoriei Ucrainei în războiul  declarat de Rusia pentru care acești doi fii ai Culiceniului și-au dat viața.

9 05 F 5 (2)

9 05 F 7 (2)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий