Casa „Aron Pumnul” din Cernăuți poate fi salvată!

andreea pastarnac

Scrisoare deschisă adresată doamnei Andreea PĂSTÂRNAC, Ministrul pentru Românii de Pretutindeni.

Stimată doamnă Ministru, Vă adresăm aceste rânduri întrucât suntem nedumeriţi şi îngrijoraţi de lipsa de transparenţă în atribuirea fondurilor de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni destinate păstrării identităţii naţionale a românilor din Ucraina. Promovarea unor strategii ineficiente şi lipsa alocării de fonduri pentru proiecte cu substanţă duc la pierderea identităţii româneşti pe aceste meleaguri unde, în pofida vicisitudinilor istoriei, aproximativ 500.000 de etnici români își împlinesc destinele.

Drept urmare a rezultatelor anunţate de Comisia de evaluare şi aprobare a proiectelor din Cadrul Ministerului pentru Româ­nii de Pretutindeni, proiectul înaintat de redacţia ziarului „Libertatea Cuvântului” din Cernăuţi cu numărul de înregistrare U1 -1/ 2784/ 05.12.2016 D1/129/ 02.03.2017 va beneficia în anul curent de 42.000 de lei. Suma aprobată nu acoperă nici un sfert din cheltuielile anuale pe care le suportă redacţia (hârtie, servicii poligrafice, poştale, comunal-locative, închirierea spaţiului etc.)

Redacţia ziarului a depus o contestaţie cu privire la suma aprobată. În urma reevaluării proiectului de către Comisia de contestaţii, suma aprobată iniţial a rămas aceeaşi. În schimb, sumele pe care Ministerul pentru Românii de Pretutindeni le-a aprobat pentru alte medii de informare din regiunea Cernăuţi sunt de câteva ori mai mari şi astfel se creează o concurenţă nesănătoasă pe piaţa informa­ţională. Pentru noi rămân neclare criteriile după care se conduc membrii Comisiei de evaluare în aprobarea proiectelor. Prin intermediul acestei scrisori, Vă solicităm înfiinţarea unei comisii speciale care să verifice felul cum sunt cheltuite fondurile alocate românilor din Cernăuţi şi rezultatele scontate în urma implementării acestor proiecte. Presa românească scrisă din regiunea Cernăuţi rămâne un mijloc eficient de luptă în activitatea pentru păstrarea limbii române şi a identităţii româneşti. Slaba sus­ţinere financiară a presei scrise şi cheltuirea ineficientă şi chiar ira­ţională a fondurilor destinate păstrării identităţii româneşti afectează negativ năzuinţa firească a românilor din Cernăuţi de a-şi păstra identitatea etnică şi culturală.

Ziarul „Libertatea Cuvântului” are un tiraj săptămânal de 5.500 de exemplare şi este cel mai tirajat săptămânal de limbă română din Ucraina. Ne dăm seama că dispuneţi de un buget mic, însă repartizarea neechitabilă şi părtinitoare a fondurilor agravează şi mai mult problemele presei româneşti. În plus, comunitatea românească din regiunea Cernăuţi se confruntă şi cu alte probleme grave legate de păstrarea reţelei de şcoli cu predarea în limba română, fenomenul „moldovenismului”, reabilitarea Casei „Aron Pumnul” din Cernăuţi şi transformarea ei într-un muzeu dedicat lui Aron Pumnul şi Mihai Eminescu, etc. Referitor la Casa memorială „Aron Pumnul” din Cernăuţi, în care a trăit pentru o perioadă poetul Mihai Eminescu, Vă atragem atenţia că aceasta riscă să devină o amintire. În prezent, casa a devenit o ruină şi un loc de refugiu pentru persoanele fără adăpost. Luând în calcul faptul că toate campaniile de salvare a casei au fost sortite eşecului, redacţia săptămânalului „Libertatea Cuvântului” Vă roagă insistent să examinaţi posibilitatea redirecţionării celor 42.000 de lei (10.000 $) destinaţi sprijinirii apariţiei ziarului, restaurării Casei memoriale „Aron Pumnul”. În acelaşi timp, credem că exemplul nostru va fi urmat şi de celelalte organizaţii şi mijloace mass-media din regiunea Cernăuţi, care ani la rând beneficiază de o asistenţă financiară importantă din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Doar aşa, dând mână cu mână, vom vedea cine are cu adevărat inimă română. Avem convingerea că Ministerul pentru Românii de Pretutindeni va lua în calcul propunerea noastră şi va rezolva cu maximă operativitate situaţia dezastruoasă a Casei memoriale „Aron Pumnul” din Cernăuţi.

Cu deosebită consideraţie,

colectivul redacţiei ziarului

„Libertatea Cuvântului”

Cernăuţi, 28 iunie, anul de graţie 2017

Добавить комментарий