La Molodia se mai vorbește românește

Screenshot_3

În ultimele zile, domnul Mihai Grosu a avut întâlniri în mai mul- te localități din raioanele Noua Suliță, Herța, Hliboca și Storojineț, care fac parte din Circumscripția electorală nr. 203, unde a fost înregistrat candidat în deputați ai poporului.

O bună parte dintre persoanele prezente la aceste întâlniri sunt pensionari, lucrători sociali, intelectuali de la sate cu salarii foarte modeste. La întrebarea lor: „Cum să trăim cu asemenea venituri?”, candidatul în deputați le răspunde sincer:

– Nu întâmplător declar că pensia minimă poate fi de 8.000 grivne, iar un salariu normal – de 20.000 grivne. În Ucraina există asemenea posibilități. Și tarifele pot fi reduse, fiindcă sunt prea exagerate. Sunt umblat prin lume și cunosc nivelul de viață al oamenilor din diferite țări. Din cele văzute mi-am făcut concluzia că, pentru ca țara să aibă un buget al prosperării, principalele ei bogății trebuie să fie în proprietatea statului. Este vorba de zăcăminte: gaze, cărbune și petrol, de alte resurse energetice. Atunci și încasările în buget vor fi mai mari, și tarifele la agenții energetici vor fi mai mici, care, în cele din urmă, înseamnă ridicarea bunăstării poporului. Toate acestea nu se întâmplă de la sine. Se cer legi corespunzătoare, care într-un fel sau altul să oprească și să facă imposibil procesul de sărăcire a poporului. Deoarece mi-am înaintat singur candidatura și nu din partea unui anumit partid, dacă voi nimeri în parlament, mă voi alătura numai la acele formațiuni politice, care, într-adevăr, urmăresc scopul îmbunătățirii vieții cetățenilor. Printre acestea poate fi partidul lui Volodymyr Zelenski.

Întâlnirea cu alegătorii din Molodia a avut loc în fața Casei de cultură. Au manifestat interes față de candidatul în deputați Mihai Grosu și tineri, și oameni mai în vârstă. Este îmbucurător faptul că o bună parte dintre cei prezenți s-au adresat oaspetelui în limba română, accentuând că nu-și uită originile și că sunt predispuși la o convorbire sinceră.

– Uitați-vă la mâinile mele, și-a gesticulat adresarea un sătean. Sunt mâini ale unui om truditor: îmi câștig existența prin muncă fizică grea. Împreună cu alți săteni săpăm fântâni. Muncim cinstit și lăsăm în urma noastră ceva folositor pentru oameni. Așa ar trebui să procedeze și deputații: sunt aleși de popor, deci, poporului trebuie să servească.

– Mulți dintre acei care se visează în sala de ședințe a Radei Supreme nu au fost nici măcar deputați în consilii locale, a accentuat domnul Mihai Grosu. Am fost mai întâi deputat în Consiliul Raional Șevcenko, apoi două legislaturi la rând – deputat în Consiliul Orășenesc Cernăuți. Între alegătorii mei au fost românii din suburbia Roșa. Oamenii mă stimează după faptele bune pe care le-am săvârșit pe când dețineam mandatul încrederii, și chiar nefiind deputat. Chiar și acum mi se adresează locuitori de la Roșa, cerându-mi ajutorul. Nu le refuz și mulți se miră că nu mai sunt deputat. Simt că sunt în stare să fac față mandatului de deputat al poporului și de aceea m-am încadrat în această competiție electorală.

Locuitorii Molodiei s-au plâns de starea drumurilor, de salariile și pensiile mici, de infrastructura socială slab dezvoltată.

– Nu avem în sat nici farmacie, s-a destăinuit candidatului în deputați un pensionar. Ca sămi cumpăr medicamente, trebuie să plec la Cernăuți.

– Cele mai bune „medicamente pentru tratarea” sferei sociale, mai ales a celei din localitățile rurale, sunt investițiile, consideră candidatul în deputați, Mihai Grosu.

Iar problemele ce țin direct de medicină au fost abordate la întâlnirile domnului Mihai Grosu cu lucrătorii medicali de la Spitalele din Hliboca și Herța, de la Ambulatoriul din Toporivka, raionul Noua Suliță.

– M-a mirat faptul că în ambulatoriile din localitățile sătești lipsește un utilaj atât de necesar cum este cardiograful, a constatat cu regret candidatul în deputați. Atunci despre ce fel de reforme în medicină putem vorbi?

Lasă un răspuns