Cântec de leagăn pentru fiu

28 12 2020 LC GAVATOS 1

Povaţa de înţelepciune către fiu este o temă foarte veche şi veşnică, ea îmbogăţind literatura popoarelor lumii cu opere de înaltă expresie artistică şi cu profundă rezonanţă spirituală. Este o temă pe care o găsim şi în Sfânta Scriptură. Pildele lui Solomon sunt adresate fiului său. Înţeleptul Solomon lasă „învăţătura înţelepciunii” urmaşului său,  afirmând că „Domnul dă înţelepciune; din gura Lui izvorăşte ştiinţa şi prevederea; El păstrează mântuirea pentru oamenii cei drepţi; El este scut pentru cei ce umblă pe calea desăvârşirii” (Pilde, 2, 6-7).

Această temă capătă o expresie şi mai emoţională prin manifestarea dragostei materne. Astfel în literatura popoarelor au apărut cântecele de leagăn. Autorul unui asemenea cântec de dragoste şi înţelepciune este poetul ucrainean-martir, Vasyl Symonenko. Poemul lui „Lebedele maternităţii” a devenit cântec, purtând denumirea „Vei creşte, fiule…”, interpretat de cele mai vestite artiste ale Ucrainei. El face parte din topul primelor o sută de cântece ucrainene din secolul al XX-lea.

Poezia lui Vasyl Symonenko „Lebedele maternităţii” a fost tradusă în limba română de către ziaristul bucovinean, Ilie Gavanos, şi publicată într-o antologie, editată la Chişinău. Regretatul nostru coleg de breaslă, originar din Hruşăuţi, şi-a început calea în jurnalistică la ziarul  raional din Hliboca, şi-a continuat-o câteva decenii la „Zorile Bucovinei”, ca apoi s-o încheie la „Concordia”. În anii 70-80, ca şi alţi colaboratori ai „Zorilor Bucovinei”, a fost pasionat de traducerea artistică. Una din realizările sale este transpunerea în sonuri româneşti a acestei frumoase poezii de Vasyl Symonenko. Ilie Gavanos a numit-o „Cântec de leagăn”.

CÂNTEC DE LEAGĂN

Flutură din ceaţă lebedele roze,

Noaptea toarnă-n iazuri stelele-mimoze.

Cu ochi gri, de mamă, basmele măiestre,

Saltă din călcâie, dând pe la ferestre.

Fugiţi, voi, necazuri, nu-mi călcaţi pridvorul,

Nu-i de voi, când somnu-mi leagănă feciorul.

Treceţi pe deasupra-i, păsări-cosânzene,

Stele, voi, veniţi-i fiului sub gene…

Se porni să strige, somnoroşi, cucoşii,

Pe pereţi jucară lebedele roşii,

Pene moi şi roze – floare de ţintaur –

Gâdiliră visul stelelor de aur.

Creşte-vei, băiete, mare şi cuminte,

Îţi vor fi tovarăş grijile-adormite.

În amurguri bete, zâne sprâncenate

Vor voi să fie gingaş sărutate.

La mijloc de vară, în livezi alese,

Pierde-vor flăcăii mândrele mirese.

Caută-ţi prieteni, soaţă preacurată,

Nu-ţi alege altă părintească vatră.

Mulţi îţi sunt prieteni – voinici de samă –

Una-ţi este, însă, una-i buna mamă.

Pe cărări cotite când vei bate cale,

Ochii ei urmate-vor, casa ta din vale.

De va face viaţa să ţi-o ia străinii,

Vor veni în preajmă plopii Ucrainei,

Îţi vor sta deasupra, cu al frunzei tremur,

Vor vărsa în suflet dureros cutremur.

Ţine minte, fiule, fără poticneală:

Una-ţi este, una, ţara ta natală.

28 12 2020 LC GAVANOS 2

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий