Cernăuţiul – oraş al comunităţilor naţionale

ывпваол

Electorala-2020
Interviu cu Oleksii GRUŞKO, şeful Agenţiei de dezvoltare regională a regiunii Cernăuţi
– Regiunea Cernăuţi este o regiune de frontieră şi în dezvoltarea ei factorul colaborării
transfrontaliere, realizarea proiectelor din cadrul programelor comunitare au o pondere
deosebită. În aceasta şi constă activitatea Asociaţiei pe care o conduceţi.
– Deoarece în rezultatul procesului de decentralizare comunităţile teritorial unite capătă
împuterniciri şi posibilităţi mari, căutăm şi iniţiem proiecte eficiente anume pentru noile
formaţiuni. Iată, recent, am elaborat un proiect pentru Comunitatea Teritorial Unită Crasna,
precum şi pentru alte câteva comunităţi din zona montană a regiunii. Crasna este o comunitate
mare şi puternică. Din componenţa ei face parte localitatea Crăsnişoara Veche, populată de
polonezi şi factorul minorităţilor naţionale trebuie neapărat folosit, căci în unele proiecte
anume pe aceasta şi se pune accentul.
– Pentru Comunitatea Teritorial Unită Crasna, precum şi pentru cea vecină, Ciudei, care
întrunesc o bună parte a populaţiei româneşti din raionul Storojineţ, are o mare însemnătate
funcţionarea Punctului de trecere şi control „Krasnoilsk” de la frontiera ucraineano-română.
Însă, tărăgănarea amenajării lui nu-i face cinste părţii ucrainene.
– Momentul operativităţii a fost ratat, dar aceasta nu înseamnă că ne dezicem de acest proiect
atât de avantajos. Punctul de trecere a frontierei „Krasnoilsk” este un obiectiv al unei
importante artere de transport. Odată cu modernizarea lui trebuie construit şi drumul spre el.
Aceasta ar crea posibilităţi ca o parte din transportul din Balcani spre Polonia şi Ţările Baltice să
treacă pe aici. Ar cunoaşte o dezvoltare infrastructura locală, care, la rândul ei, ar aduce venit în
bugetele comunităţilor vizate mai sus.
Iată de ce punctele de trecere a frontierei constituie o prioritate pentru regiunea Cernăuţi.
Chiar şi Punctul de trecere şi control „Porubne” care funcţionează. În vecinătatea nemijlocită a
lui se află Comunitatea Teritorial Unită Tereblecea. Cu scopul atragerii investiţiilor, acolo va fi
pus în funcţiune un centru de logistică pentru transport.
Dar, să ne referim şi la Comunitatea Teritorial Unită Mămăliga, unde am realizat mai multe
proiecte, referitoare la deservirea medicală şi eficienţa energetică. Mămăliga se află la frontiera
cu Moldova şi dispune de gară feroviară. Accentul nu s-a pus niciodată pe faptul că este cea mai
apropiată gară de oraşul Hotin şi nu Kamianeţ-Podilsk. În primul rând, gara din Mămăliga are
licenţă de staţie de mărfuri, are vamă, şi Hotinul, chiar şi Chelmenţi, ar putea să se folosească
de asemenea avantaje. Iar pentru aceasta, fără doar şi poate, trebuie reparat şi modernizat
drumul care duce de la Mămăliga spre Hotin.
– Comunităţile teritorial unite la care v-aţi referit până acum sunt formate din sate cu
populaţie preponderent românească…
– Am găsit foarte repede limbă comună, iar spiritul de bun gospodar este caracteristic pentru
toate naţiunile.
– Ar fi bine, ca la apropiatele alegeri locale din 25 octombrie, în consiliile de toate nivelele
mandatele încrederii să fie acordate anume oamenilor cu spirit gospodăresc şi cu iniţiativă,
care, într-adevăr, doresc să-şi aducă aportul la dezvoltarea regiunii.
– Candidez şi eu pentru mandatul de deputat în Consiliul Regional în circumscripţia care
cuprinde raioanele Întâi Mai şi Sadagura ale oraşului Cernăuţi, şi aici sunt alegători de etnie
română din suburbiile Cernăuţiului, problemele cărora îmi sunt bine cunoscute, la fel şi cele ale
Gimnaziului nr. 6 din centrul oraşului cu limba română de predare.
–Această instituţie de învăţământ poartă numele lui Alexandru cel Bun, domnitor al
Moldovei, în hrisovul căruia a fost atestat documentar pentru prima dată oraşul Cernăuţi.
Oare nu merită ctitorul oraşului să aibă un bust la Cernăuţi?

–Evident că merită, ba şi mai mult, în oraşul nostru trebuie să fie creată o alee a
personalităţilor care au proslăvit Cernăuţiul în întreaga lume. Cernăuţiul este un oraş al
comunităţilor naţionale. Aleea despre care am amintit, precum şi alte monumente trebuie să
fie obiective turistice suplimentare. Avem elaborat un program pentru dezvoltarea turismului
pe anii 2021-2023. El prevede reînnoirea centrului istoric al Cernăuţiului. În acest context
urmează să fie soluţionată şi problema circulaţiei trenului Cernăuţi-Suceava.
(V.K.)
„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий