„Dacă am intrat în hora descentralizării, trebuie să jucăm”

Screenshot_1

Primarul Comunei teritoriale unite Ostriţa-Ţureni-Horbova-Godineşti, prima care a fost creată pe teritoriul raionului Herţa, domnul Vasile Ţurcan, a perifrazat proverbul românesc, ştiind că populaţia acestor sate au dorit asemenea schimbări cu speranţa că totul va fi bine. Primii care s-au încadrat în procesul de descentralizare au fost deputaţii, aleşi la finele lunii octombrie.

– A avut loc deja prima sesiune, am creat comisiile de deputaţi, dar au mai rămas chestiuni de pe ordinea de zi încă neexaminate. De aceea în zilele apropiate vom încheia această sesiune şi ne vom pregăti pentru a doua, unde va fi examinată una dintre cele mai importante chestiuni – adoptarea bugetului, ne informează domnul Vasile Ţurcan.

Ca orice Comunitate teritorială unită, cea de la Ostriţa va beneficia de anumite alocări din Bugetul de stat, însă primarul, starostele de Ţureni, Horbova şi cel de Godineşti, lucrătorii Consiliilor săteşti şi deputaţii sunt conştienţi de faptul că multe depind şi de felul cum vor fi folosite finanţele proprii, venitul bugetului local.

– Vrem să fie ordine şi să dispunem de condiţii corespunzătoare în şcoli şi grădiniţe, la instituţiile de cultură, să avem drumuri bune. Ele au fost date în seama comunităţii, în starea în care sunt, doar nimeni nu le-a reparat. Trebuie singuri să prevedem mijloace financiare pentru întreţinerea lor, ne explică domnul primar. O sursă sigură de completare a bugetului Comunităţii este infrastructura. În momentul de faţă în unele sate ale noastre ea este mai puţin dezvoltată, în altele mai mult. Vom susţine businessul mic, persoanele care vor să aibă o afacere proprie, căci impozitele în urma activităţii de antreprenoriat rămân în comunitate.

Primarul Vasile Turcan vede o soluţie şi în realizarea unor proiecte transfrontaliere.

– Nu-i secret pentru nimeni că cel care doreşte să facă ceva, caută posibilităţi şi nu explicaţii pentru a-şi îndreptăţi pasivitatea. Oamenii vor progrese şi noi vom demonstra că ele sunt reale, de aceea am şi făcut acest pas riscant, se arată a fi optimist domnul primar de la Ostriţa.

Vasile CARLAȘCIUC

Lasă un răspuns