Dmytro Dombrovski: „De ce am ales Partidul Agrar?”

10 10 2020 DOMBROVSKI

Electorala-2020

Dmytro DOMBROVSKI, profesor, doctor în ştiinţe medicale, şeful Secţiei de chirurgie a vaselor sangvine a Spitalului Clinic Regional din Cernăuţi, s-a încadrat în lupta pentru mandatul de deputat al Consiliului Regional în Circumscripţia care include localităţile din preajma Cernăuţiului – Cheahor, Molodia, Corovia, Valea Cosminului, Voloca. El reprezintă Partidul Agrar din Ucraina.

–Programul Partidului Agrar din Ucraina, ideologia, valorile şi scopul lui îmi sunt apropiate şi coincid cu valorile ideologice împărtăşite de mine: libertatea în toate manifestările ei, dreptatea, egalitatea, democraţia, supremaţia legii, a accentuat Dmytro DOMBROVSKI.

Partidul Agrar este o formaţiune politică contemporană de tip european, care nu-i dezbină pe cetăţenii statului, ci, dimpotrivă, îi uneşte pe baza patriotismului. Aceasta şi este concepţia mea despre viaţa actuală din Ucraina.

Între valorile esenţiale, propagate de Partidul Agrar, valoarea cea mai mare este viaţa şi sănătatea omului. Eu, ca medic cu experienţă acumulată în decursul mai multor ani, cu stagiu în Suedia şi Germania, ca participant la multe conferinţe ştiinţifice şi ştiinţifico-practice europene, cunosc bine sistemul de ocrotire a sănătăţii din alte ţări şi doresc să organizez asistenţa medicală a populaţiei din ţinutul nostru la un nivel calitativ, acordată la timp, de înaltă calificare şi specializare nu numai în oraşele regiunii, ci şi în fiecare localitate.

Foarte multe chestiuni, în Ucraina în general, şi în Bucovina în particular, rămân nesoluţionate. Este vorba de creşterea numărului de îmbolnăviri oncologice între copii, de tratarea patologiilor vasculare grave: infarctul, atacul cerebral. Urmează  să fie îmbunătăţită finanţarea acestor programe. Este o datorie a statului, şi nu a televiziunii, reţelelor de socializare şi a concetăţenilor noştri neindiferenţi.

Este foarte important să se acorde atenţie cuvenită profilaxiei bolilor. În acest context este foarte necesar să fie create condiţii pentru extinderea asortimentului produselor ecologice obţinute de agricultorii ucraineni pe piaţa internă, pentru pătrunderea lor şi pe piaţa mondială.

O soluţionare urgentă necesită şi alte probleme legate de păstrarea sănătăţii oamenilor.

Cum pot fi ele soluţionate? Zilnic, pas cu pas, cu o echipă formată din aceiaşi tovarăşi de idei întru menţinerea Ucrainei ca stat, a poporului ei harnic,  a pământurilor ei roditoare pentru copiii noştri, pentru viitoarele generaţii. Toate acestea sunt posibile cu condiţia că politicienii vor lucra pentru poporul lor, dar nu poporul – pentru politicieni.

„Libertatea Cuvântului” –  www.lyberti.com

 

Добавить комментарий