„Libertatea Cuvântului” nominalizează „Oamenii timpului-2017”

Screenshot_15

Timpurile întotdeauna au încercat vrednicia oamenilor. Şi întotdeauna s-au găsit persoane care prin harul, sârguinţa, devotamentul lor, prin înaltele calităţi morale au depăşit greutăţile, demonstrând cum se poate obţine progresul. La fel de complicat a fost şi anul 2017, care îşi încheie crugul. Situaţia mereu tensionată din estul ţării, criza economică, mersul lent al reformelor nu au spulberat speranţa poporului la viaţă mai bună, iar cununa realizărilor, pe care bătrânul an o va transmite celui tânăr, este încărcată cu realizări sclipitoare, obţinute de slăviţii fii şi fiice ale poporului. Regiunea Cernăuţi, în pofida faptului că este cea mai mică din Ucraina, îşi confirmă an de an caracteristica de ţinut al talentelor. Iar cronica anului 2017 conţine mai multe pagini luminoase în această privinţă. Unele din portretele de pe acest panou de onoare neoficial au apărut în decursul anului şi în şpalturile ziarului „Libertatea Cuvântului”. Deci, suntem în pas cu timpul şi alături de oamenii timpului.

Screenshot_1 Screenshot_2 Screenshot_3 Screenshot_4 Screenshot_5 Screenshot_6 Screenshot_7 Screenshot_8 Screenshot_9 Screenshot_10 Screenshot_11 Screenshot_12 Screenshot_13 Screenshot_14

Această selecţie nu a fost făcută la întâmplare, ci după ecourile cititorilor la materialele respective, publicate în şpalturile ziarului „Libertatea Cuvântului” în decursul întregului an. Ea demonstrează: comunitatea românească din ţinutul nostru are cu ce se mândri.

Lasă un răspuns