Livezile bucovinene – doldora de roadă

14 10 2021 INFO 9

Anul trecut regiunea Cernăuţi a ocupat locul doi în rating-ul panucrainean la producţia pomicolă şi locul trei privind recolta. Potrivit informaţiei difuzate de Direcţia pentru dezvoltarea agroindustrială din cadrul ARS Cernăuţi, bazate pe calculele experţilor, recolta anuală de fructe şi pomuşoare din ţinutul nostru se cifrează la 800 mii tone. Acum în livezile bucovinene continuă culesul fructelor. Au fost strânse 452 tone de fructe, în medie câte 2,7 tone la hectar.

Vom preciza că în regiunea Cernăuţi livezile ocupă circa 30 mii de hectare, dintre care 4,5 mii hectare aparţin întreprinderilor agricole. 70 la sută le revin plantaţiilor cu meri. Gospodăriile pomicole şi sătenii asigură cu fructele culese întreprinderile de prelucrare, iar cele de calitate mai bună sunt realizate pe piaţa internă şi externă. Merele şi alte fructe din Bucovina ajung pe pieţele a circa 20 de ţări.

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий