Mediu favorabil pentru dezvoltarea culturii austro-germane în Bucovina

IMG_3647

IMG_3647Acum o săptămână, la Cernăuţi a avut loc un eveniment neordinar: deschiderea Consulatului de Onoare al Austriei la Cernăuţi. Această instituţie diplomatică, a doua în „mica Vienă”, are mai mult o misiune culturală, contribuind la consolidarea relaţiilor între Cernăuţi şi Austria. O asemenea activitate este dorită şi de Societatea pentru cultura austro-germană din Cernăuţi. Cu această ocazie săptămânalul „Libertatea Cuvântului”
i-a solicitat un interviu, preşedintelui acestei societăţi, Oleksandr ŞLAMP.

– Domnule Oleksandr, mai întâi de toate, am vrea să ştim părerea Dum­neavoastră referitor la în­ceputul activităţii la Cernăuţi, unde există şi o comunitate de etnici germani, a Consulatului de Onoare al Austriei.
– Deschiderea acestei instituţii diplomatice este un eveniment în­semnat pentru oraşul nostru, este doar primul Consulat de Onoare, care va funcţiona la Cernăuţi, alături de Consulatul General al României. El se va preocupa de programe culturale vest-europene, va facilita schimbul de valori culturale. Este un prilej plăcut de a uni toate iniţiativele asociaţiilor cernăuţene într-un singur centru. Societatea pentru cultura austro-germană, împreună cu Consulatul de Onoare al Austriei, va desfăşura anumite activităţi şi sper că ele vor fi orientate la popularizarea culturii austriece, limbii germane, precum şi a metodelor europene de business. Sunt posibile antrenarea investiţiilor aus­triece în Bucovina şi această colaborare va înflori.
– Fireşte că întreţineţi legături şi cu alte organizaţii publice ale nemţilor din Ucraina.
– Avem relaţii foarte multe. De altfel, suntem unica societate de acest fel, care are Casa sa Naţională. Sediul nostru este situat în edificiul, care odinioară a aparţinut nemţilor din Bucovina. De asemenea, întreţinem relaţii cu nemţii din România, Ungaria, precum şi cu Austria şi Germania. Organizaţia noastră de tineret a creat un cerc dramatic „Phoenix-ul Buco­vinean” şi s-a prezentat cu spectacole în limba germană în ţară şi peste hotare. Iată, nu demult, tinerii noştri artişti au evoluat la Lviv. Iar acum se pregătesc pentru Festivalul Inter­naţional al Teatrelor Germane de Tineret, care va avea loc în luna mai la Timişoara, România. La vară vor pleca la un festival analogic în Croaţia. Deci, a fost creată o reţea de legături culturale între nemţii din teritoriile care au intrat cândva în componenţa Imperiului Austro-Ungar. Activitatea Consulatului de Onoare al Austriei este menită să contribuie la extinderea acestei reţele. Ţinând cont de faptul că Austria se preocupă de dezvoltarea culturii germane în aceste state, conducerea societăţii noastre se va folosi de această ocazie ca tinerii să călătorească în aceste ţări, să studieze mai bine limba germană.
– Dumneavoastră aţi putea invita reprezentanţi ai societăţilor germane din aceste ţări la Cernăuţi?
– Planificăm să desfăşurăm în anul curent ediţia a patra a Festivalului Internaţional de Cultură Austro-Germană. De la iniţierea lui şi până în prezent el a avut loc în fiecare an, cu excepţia anului 2014, din motive bine cunoscute. Ţinând cont de situaţia complicată din ţară, am decis să direcţionăm mai multe finanţe la realizarea programelor sociale decât a celor culturale. Dar sperăm că lucrurile vor reveni în albia lor firească şi la toamnă îi vom avea ca oaspeţi pe membrii unor colective artistice ale nemţilor din România, Ungaria, Croaţia, din Austria şi, fireşte, din Ucraina.
– Vă dorim realizări frumoase pe tărâmul de păstrare şi dezvoltare a culturii şi tradiţiilor populare ale etnicilor germani din Bucovina.
Interlocutor:
Vasile CARLAŞCIUC
Foto Vasile Dugan

Lasă un răspuns