Orice reformă în învăţământ începe de la manuale

IMG_0026

Pe lângă Institutul postuniversitar de perfecţionare a cadrelor didactice din regiunea Cernăuţi activează un grup creativ, în frunte cu metodista Lilia GOVORNEAN, care şi-a asumat marea răspundere pentru alcătuirea manualelor, programelor şi a materialelor didactice la limba şi literatura română, de care se folosesc elevii şi pedagogii de la şcolile româneşti din Ucraina. Ele corespund cerinţelor noii reforme a sistemului de învăţământ mediu general, care prevede şi studierea aprofundată a obiectelor la alegere, inclusiv a limbii şi literaturii române.

Autorii au misiunea importantă de a asigura apariţia, până la 1 septembrie, a noilor manuale, a accentuat doamna Lilia Govomean:

– Împreună cu grupul creativ am lucrat în decursul acestui an la întocmirea manualelor pentru clasa a noua – „Limba română”, Curs integrat „Literatura (română şi universală)”, „Limba română” (instruirea aprofundată). Tipărirea manualelor va fi asigurată pe mijloacele financiare, alocate de Ministerul învă­țământ şi Ştiinţă. Am elaborat şi am trimis la Minister pentru aprobare programele la „Limba română” (nivel de profil), „Literatura română” (nivel de profil), Curs integrat „Limba şi literatura română” (nivel c standard) penti clasele a X-a şi Xl-a.

Reforma învăţământului prevede proftlizarea şcolilor. Dacă elevii din clasele superioare (a X-a şi a Xl-a) aleg profilul filologic, atunci vor studia mai aprofundat limba şi literatura română.

Alcătuirea manualelor la limba română nu putea s-o facă altcineva decât cei mai buni profesori de-ai noştri. Am început cu clasa a cincea. Manuscrisele au fost prezentate la concurs şi analizate de profesorii din regiune, de titularii Catedrei de Filologie Română şi Clasică de la Universitatea din Cernăuţi, precum şi de la Universitatea Naţională „T. Şevcenko” din Kiev. în felul acesta au apărut până acum toate manualele pentru clasele a V-VIII-a (limba şi literatura română).

După felul cum lucrează cu manualele noastre elevii şi profesorii, am înţeles că simt bine primite. M-am străduit să am şi eu câteva lecţii de română la Şcoala medie incompletă nr. 17 din oraş pentru a vedea în practică ce trebuie să facem în privinţa perfecţionării manualelor. Acestea, precum şi caietele la ele, simt prevăzute nu numai pentru elevii cu un nivel mediu de pregătire, dar şi pentru elevii cu capacităţi mai mari.

Lasă un răspuns