Problema învățământului în limbile minorităților naționale – o piatră de încercare pentru noua lege a școlii medii

DSC_0480

Recent, Ministerul Învățământului și Științei al Ucrainei a difuzat proiectul Legii Ucrainei „Cu privire la învățământul mediu”. În legătură cu scandalul cauzat de articolul 7 (Învățământul în limbile minorităților naționale) al Legii „Cu privire la învățământ”, adoptat de Rada Supremă a Ucrainei, pe opinia publică o interesează mai mult tratarea acestui aspect în noua lege. Ace- lași lucru se poate spune și despre reprezentanții comunității românești din Ucraina (pedagogi, intelectuali, părinți care au copii de vârstă școlară) care au protestat împotriva restricțiilor formulate în articolul „lingvistic” al legii educației, deja intrate în vigoare. La Cernăuți s-a deplasat chiar ministrul Învățământului și Științei, Lilia Grynevyci, pentru a potoli spiritele și a le explica românilor că normele prevăzute de lege, dimpotrivă stimulează învățământul în limba maternă și facilitează însușirea cât mai bună a limbii de stat. Ea a promis că concluziile Comisiei de la Veneția și opiniile formulate de reprezentanții minorități- lor naționale vor fi luate în considerare în noua lege „Cu privire la învățământul mediu”. Iată ce prevede proiectul legii respective.

În articolul 5 al proiectului Legii Ucrainei „Cu privire la învățământul mediu” se specifică: limba procesului instructiv în instituțiile de învățământ mediu este cea de stat, adică limba ucraineană. Standardele de stat prevăd posedarea liberă a limbii ucrainene de către toți absolvenții instituțiilor de învățământ mediu.

Proiectul prevede ca persoanele, care țin de popoarele băștinașe sau de minorități naționale, să aibă dreptul la studierea limbii materne la instituțiile de învățământ mediu comunale și corporative, prin societățile național-culturale. Se subliniază că ei trebuie să învețe limba maternă împreună cu cea de stat. Se prevede următorul volum. În ciclul primar pentru însușirea limbii materne se repartizează nu mai puțin de 10 la sută din volumul timpului de învățământ anual, cu mărirea lui treptată până la 20 la sută.

Persoanele care țin de minoritățile naționale, limba cărora face parte din limbile oficiale ale Uniunii Europene (iar româna face parte din ele), obțin la instituțiile de învățământ mediu comunale și corporative studii medii de bază în limba ucraineană în proporție de 20 la sută în clasa a cincea și nu mai puțin de 40 la sută în clasa a noua, studii medii de profil în limba de stat în proporție de 60 la sută.

Obiectele care urmează să fie studiate în limba de stat și obiectele care urmează să fie studiate în limba minorității naționale sunt determinate de programa școlară și în corespundere cu standardele de stat, precum și cu luarea în considerare a particularităților mediului lingvistic.

Dreptul la învățământul în limba maternă, concomitent și în limba de stat, este realizat prin crearea claselor separate la cererea elevilor sau a părinților lor, care aparțin poporului băștinaș sau minorităţii naționale respective.

În proiectul de lege se menționează că școlile private, dacă ele funcționează pe mijloacele financiare publice, decid singure în ce limbă urmează să se desfășoare procesul instructiv-educativ. Însă, în cazul dat este necesară respectarea standardelor în privința însușirii limbii de stat.

Evident că proiectul nu va trezi mare entuziasm în rândurile comunității românești din Ucraina. Însă prin publicarea acestui proiect de lege, ministerul de resort invită la o discuţie activă a conținutului lui. Propunerile și argumentele urmează să fie expediate până la 1 iunie anul curent pe adresa electronică zakon@mon.gov.ua. Ca atare, la dispoziția colectivelor pedagogice, secțiilor de învățământ și societăților național-culturale se află foarte puțin timp pentru formularea unor opinii bine chibzuite.

Vasile CARLAȘCIUC

Lasă un răspuns