Se caută un medic

Medical physician doctor  woman over blue clinic background.

Sistemul ocrotirii sănătăţii din Ucraina va fi reformat în mod serios în anul 2017. Ministerul de resort le-a dat cetăţenilor un termen de şase luni ca să-şi caute de sine stătător medici de familie.

Deci, fiecare dintre noi are dreptul să apeleze la serviciul medicului pe care-l preferă şi este convins de profesionalism ul acestuia. În cazul dat nu se ia în considerare locul de trai al pacientului şi nici locul de serviciu al medicului. Importantă este înţelegerea între ei. Evident, că oamenii îşi vor căuta medici în apropiere, ca să le fie mai comod, şi în caz de necesitate să primească la timp asistenţa medicală cuvenită.

Inovaţia este orientată la creşterea prestigiului profesiei de medic de familie. Ea depăşeşte stereotipurile vechi şi prin aceasta riscă să se confrunte cu atitudini birocratice.

Lasă un răspuns