SUB CUPOLELE BLAGOSLOVITE DE DUMNEZEU SIMȚI CUM RESPIRĂ SUFLETUL

Screenshot_1

Penelul lui, mânuit cu iscusință, întotdeauna ascultă sufletul și gândul. Ascultă sufletul curat și gândul luminos al pictorului, care creează nu altceva decât icoanele sfinților. Nimbul lor nu este, pur și simplu, reprezentat printr-un cerc auriu în jurul capului. El izvorăște din privirile celor care l-au urmat pe Hristos în viața Lui pământească, iar după mutarea la ceruri continuă să-i îndrepte pe oameni pe căile mântuirii. Penelul lui Ruslan MEŢ slujește unui neam dreptcredincios de pe meleaguri mioritice, străjuite de fagii falnici și legendari.

Cum se naște pictorul? Se naște la țară sau la oraș și treptat simte cum îl cucerește frumusețea, simte necesitatea de a o reda pe hârtie cu creioane colorate sau cu penelul muiat în vopsele. Ruslan Meț din Dimca, pasionat de această îndeletnicire, a urmat Școala de pictură pentru copii din Hliboca. După ce a primit atestatul de maturitate și era convins că altceva nu dorește să devină în viață decât pictor, s-a înscris la Universitatea de Arte din București, unde a învățat în perioada anilor 1995-2000, în grupa vestitului maestru Horia Paștina.

– Evident că până a te forma ca pictor încerci diferire genuri, afirmă Ruslan Meț. În copilărie mi-a plăcut să pictez peisaje din natură, la Universitate m-a interesat îndeosebi portretul, or un pictor-iconar trebuie să fie un portretist desăvârșit.

Ruslan Meț se numără printre puținii fericiți din nordul Bucovinei, care și-au făcut studiile în domeniul artei în România și s-au întors la baștină.

– M-am întors, cum s-ar spune, la peisajele natale, dar nu pentru a le picta, am dorit să mă realizez din plin în plan profesional, se destăinuiește maestrul.

În acel început de veac și mileniu el i-a cunoscut pe pictorii iconari Ștefan Purici și Alexandru Timciuc din Mahala și a decis să activeze împreună cu ei.

– Eram conștient de faptul că pictura monumentalistă va fi o încercare grea pentru mine, dar am acceptat. Aveam o convingere internă că voi reuși. Mai știam că pentru pictarea icoanelor trebuie să te pregătești în mod special – să-ţi fie sufletul curat și gândul limpede, să postești, remarcă domnul Ruslan.

În perioada când pictorul iconar, Ruslan Meț, era la început de cale, la Hrușăuți se construia Biserica cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Este o biserică românească nu numai prin faptul că serviciul divin este oficiat în limba română, ci și prin ajutorul financiar acordat de România. Însă, trecând pragul acestui locaș sfânt, nu mai pui la îndoială statutul spiritual al lui. Pictura murală și iconostasul atestă că au fost pictate de iconari români.

– Ne ținem de tradiția bizantină, afirmă dl Ruslan, unul dintre creatorii acestei minuni. Asemenea canoane se respectă în Grecia, România, în alte țări ortodoxe. Este stilul în care am pictat Bisericile din Colincăuți, Suceveni, acum la Oprișeni.

Lucrând la pictarea Bisericii din Hrușăuți, Ruslan Meț și-a găsit și ursita, iar casa fericirii lor e în Voloca. În semn de recunoștință pentru un astfel de dar al destinului, domnul Ruslan a pictat icoana Sfântului Nicolae, făcătorul de minuni, și a donat-o Bisericii din Voloca, cu hramul acestui vestit ierarh.

– Soția Lilia coase rochii, îi place broderia, la fel ca și multe alte gospodine din Voloca. Creștem și educăm doi fii – Maxim are 13 ani, iar Marc – un an și jumătate. Ne susținem și ne ajutăm unul pe altul, să nu simțim povara treburilor gospodărești.

Un pictor nu poate exista fără expoziții. Pentru Ruslan Meț acestea sunt o raritate în cele aproape două decenii de activitate. Ce-i drept, a participat la o expoziție colectivă, organizată la Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi”.

– Pentru mine important este altceva – pictura sacră, recunoaște pictorul iconar. Ea este sensul vieții mele, iar pictarea tablourilor devine un lucru secundar. Un iconostas pictat de tine este o expoziție pentru totdeauna, o să-l admire generații de credincioși, care vin la biserică să se împărtășească Creatorului, Celui care nu obosește să-i iubească.

Pictorul iconar e și el un duhovnic pentru neamul său, căci creează valori sacre.

– Numai nouă, pictorilor, ne este dat să simțim sub cupola noii biserici un fior deosebit al creației. Ai impresia că harul divin îți poartă penelul pe fondalul alb, care treptat aduce în cadrul lui imaginile tradiționale din Scripturi. Sunt cele mai fericite clipe ale mele, trăite cu puterea sufletului. Pictând mereu chipuri de sfinți, nu poți săvârși în viață decât fapte bune, conchide domnul Ruslan Meț.

 

 

Lasă un răspuns