24 septembrie în calendarul bisericesc și în cel popular

24 09 Ф 1

La 24 septembrie, stil nou,  este sărbătorită Sfânta Muceniță Tecla. Tecla este prima femeie martiră pentru Hristos care a primit de la Dumnezeu darul vindecării bolnavilor. Cei care ajungeau la peștera sa, primeau tămăduire de orice boală erau cuprinși. Sfânta Tecla s-a născut în secolul I d.Hr., la Iconium (astăzi Konya, în Turcia), din părinți înstăriți. După ce l-a ascultat pe Sfântul Apostol Pavel, pe când acesta propăvăduia în casa lui Onisifor, vorbind despre castitate, ea s-a hotărât să-l urmeze pe Hristos și a renunțat la intenția de a se mărita.

După calendarul bisericesc pe stil vechi, este cinstită Sfânta Cuvioasă Teodora din Alexandria. S-a născut într-o familie înstărită.  Ea se trăgea din cetatea Alexandriei, şi a trăit pe vremea lui Zenon împăratul în anul 472. Însoţindu-se prin nuntă cu bărbat legiuit, trăia viaţa cu bună rânduială şi neprihănită. Dar, din pizma urâtorului de bine diavol, a căzut pe ascuns în preacurvie, şi cugeta a căuta şi a-şi afla mântuirea. Auzind cuvintele Domnului că nu este nimic ascuns, care să nu se facă arătăt la judecata cea de apoi, îndată a cunoscut greutatea păcatului ce a făcut, şi lepădând îmbrăcămintea femeiască şi luând îngerească schima a monahilor, şi în loc de Teodora s-a numit Teodor, a mers într-o mănăstire bărbătească, şi acolo se pocăia şi plângea pentru păcatul său. Timp de doi ani, Teodora a trăit fericită, dar ostenită cu slujbe grele și pusă la lucrurile trebuincioase mănăstirii. Starețul mănăstirii a trimis-o pe Cuvioasa Teodora să cumpere grâu, iar aceasta a trebuit să înnopteze la Mănăstirea Enatului. Aici, starețul acestei mănăstiri a primit vizita fiicei sale, deoarece fusese înainte căsătorit. Noaptea, Cuviosul Teodor se trezește în chilia în care dormea cu fata starețului care îl îndemna la păcat. Refuzând, aceea a găsit pe altcineva cu care a păcătuit, rămânând însărcinată. Iar după ce copilul s-a născut, starețul Mănăstirii Enatului a adus copilul la Mănăstirea Octodeocat, lăsându-l aici și punând fapta întâmplată pe seama fratelui Teodor. Cuviosul Teodor a fost alungat din mănăstire împreună cu copilul, deși ar fi putut să își dovedească nevinovăția.

În calendarul popular pentru această zi sunt următoarele semne ale timpului: dacă pe copaci sunt multe frunze, gerurile sunt departe; de tină, la iarnă va fi puțină zăpadă. Iarna va fi cu multă zăpadă, dacă sunt multe ciuperci. Dacă albinele continuă să zboare, toamna va fi caldă.

În prezent, în natură au avut loc mari schimbări climatice și unele din semnele timpului din vechime nu mai sunt actuale.

(T.L.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com  

 

Добавить комментарий