Adulţii încalcă legea, dar suferă copiii

DSC_1503

Situaţia privind viitorul Şcolilor medii din Bălcăuţi, Stălineşti şi Nesvoia continuă să rămână incertă. La 20 mai a.c., Consiliul sătesc Mămăliga a adoptat hotărârea nr. 1 privind transformarea şcolilor medii din aceste sate în filiale ale Şcolii medii din Mă­măliga, care urma să primească, în rezultatul concursului câştigat, statutul de şcoală de bază, conform reformei învăţământului din Ucraina. Părinţii şi profesorii au protestat, însă deputaţii locali aşa şi n-au revăzut hotărârea adoptată la finele lunii mai. Atunci, un grup de părinţi (11 la număr) au depus o reclamaţie la instanţa judiciară, care a intentat un proces de jude­cată. Potrivit legii, în perioada cât durează procesul de judecată, acţiunea hotărârii Consiliu­lui sătesc Mă-mă­liga este suspendată, deci, învăţământul în şcolile din Băl­căuţi, Stălineşti şi Nesvoia trebuie să se desfăşoare în mod normal, aşa cum a fost până acum. Adică, elevii din clasele a X-a şi a XI-a rămân să înveţe la şcolile din aceste trei sate, dar nu la Şcoala de bază din Mămăliga.
Pentru data de 7 septembrie a fost fixată examinarea reclamaţiei, semnate de 11 părinţi, la Judecătoria raională Noua Su­liţă. Cealaltă parte implicată în proces – Consiliul sătesc Mămă­liga – a depus la judecată o contestaţie, în care se explică: învinuirile aduse la adresa Consiliu­lui sătesc Mămăliga sunt neargumentate şi cere încetarea procesului. Contestaţia a fost semnată de primarul din Mă­măliga, Arca­die Şova. Deoa­rece nici domnul primar, nici un reprezentant al Consiliului sătesc nu s-a prezentat la şedinţa de judecată, judecătorul Gh. Vivcear ia decizia ca şedinţa să fie amânată pentru data de 22 septembrie cu­rent.
Avocatul din partea reclamanţilor, Iosif Cernuşca, a constatat că în cazul dat judecătorul a procedat just:
– Este vorba de decizia Consiliului sătesc şi este obligatorie prezenţa primarului sau a reprezentantului acestui organ la şedinţa judiciară pentru a argumenta motivele hotărârii adoptate la 30 mai. Bă­nuiesc că primarul Ar­ca­die Şova evită întâlnirea cu reclamanţii în sala judecătoriei, căci nu are argu­men­te convingătoare.
În faţa sediului Jude­că­toriei raionale domnul avocat le-a explicat tuturor celor care au venit să-i susţină pe reclamanţi, re­prezentanţilor societăţilor naţional-culturale ro­mâ­­­neşti, Centrului Cultural Ro­mân „Eu­doxiu Hur­muzachi” şi jurnaliştilor că amânarea examinării reclamaţiei este în folosul reclamanţilor şi că există şanse reale de a câştiga procesul de judecată.
– Am fost primar la Stălineşti când colhozul local a construit acolo o şcoală mare şi frumoasă, apoi am lucrat mulţi ani profesor la această şcoală. Acum nu am nici nepoţi de şcoală, dar nu pot sta la o parte la asemenea ne­dreptăţi, de aceea sunt aici îm­preună cu părinţii îngrijoraţi de soarta copiilor lor, a declarat domnul Mihail Balan.
Cei veniţi la şedinţa judiciară s-au plâns că la şcoala din Bălcăuţi elevii clasei a X-a nu sunt primiţi la lecţii, ci sunt trimişi la Mămăliga. Elevii din clasa a X-a din Nesvoia stau acasă, fiindcă nu ştiu cum să procedeze, iar cu vârstenii lor din Stălineşti unii pedagogi refuză să facă lecţii. Iar directorul Şcolii medii din Mămăliga, împreună cu adjunctul său, a încercat să-i impună pe pedagogii din Bălcăuţi, Nes­voia şi Stălineşti să scrie cereri de a fi angajaţi la filialele respective ale Şcolii de bază din Mămăliga, ceea ce este o încălcare a deciziei (fie temporară) a instanţei judiciare.
„Copiii noştri nu se vor duce la Mămăliga, vor alege alte şco­li”, „Primarul de la Mămăliga a pus-o de mămăligă, dându-şi sea­ma ce a făcut”, „Cineva procedează nechibzuit, dar suferă copiii noştri”, se indignau părinţii.
Să sperăm că la aceste învinuiri reprezentanţii Consiliului sătesc Mămăliga vor da răspuns în sala de judecată, la 22 septembrie.
Vasile CARLAŞCIUC
Foto de autor

Добавить комментарий