Cea mai renumită poetă ucraineană contemporană, Lina Kostenko, a primit cea mai înaltă distincţie a Franţei

14 07 2022 F 7

La 14 iulie, în ziua Sărbătorii Naţionale a Republicii Franceze, Ambasadorul Franţei în Ucraina, Etienne de Poncins, i-a înmânat ordinul „Legiunea de onoare”, cea mai înaltă distincţie franceză, poetei notorii ucrainene, Lina Kostenko. Ea este un simbol al literaturii ucrainene din secolul al XX-lea. Lina Kostenko, primind ordinul, a declarat că îl consacră soldaţilor ucraineni. Ea l-a citat pe vestitul scriitor francez, Albert Camus,  despre aceea că lumea se împarte în ciumă şi în jertfele ei. Iar datoria noastră omenească e să nu fim de partea ciumei. Într-o poezie de a sa Lina Kostenko afirmă „Nu este timp pentru înfrângere”.

Celebra poetă ucraineană, reprezentanta generaţiei „şaizeciştilor”, Lina Kostenko, o scurtă perioadă de timp a fost studentă a Facultăţii de Filologie a Universităţii din Cernăuţi, iar în 2009 ei i s-a acordat titlul de Doctor honoris causa  a acestei instituţii de învăţământ.

Lina Kostenko a semnat mai mult de 15 volume de poezii, a scris romanul „ Însemnările alienatului ucrainean”. După cum remarcă istoricul şi criticul literar, Ivan Dziuba, reprezentant al aceleiaşi generaţii a „şaizeciştilor”, acest roman al Linei Kostenko „este o cronică uimitoare a intelectualului în lumea absurdului – ucraineană şi planetară. Este de dorit şi foarte important ca acest roman să fie tradus şi în alte limbi, ceea ce ar însemna o posibilitate de a vedea Ucraina şi pe sine însăşi cu ochii unui ucrainean”.  Pentru romanul istoric în versuri „Marusia Ciurai” Linei Kostenko i s-a decernat Premiul de stat „Taras Şevcenko”.  În anul 2005 distinsa poetă a renunţat la titlul de „Erou al Ucrainei”, ceea ce este un caz nemaiîntâlnit. Prin aceasta ea a demonstrat că nu are nevoie de nici o „bijuterie politică”, pentru un poet adevărat cea mai de valoare este şi rămâne cuvântul artistic.

Creaţii de Lina Kostenko au fost traduse în română. Romanul în versuri „Marusia Ciurai” a fost tradus  în română de către Emilia Codrea, iar unele versuri ale poetei ucrainene – de către regretatul Ştefan Tcaciuc, printre aceste traduceri fiind şi poezia Linei Kostenko despre înalta misiune a Poetului: „Poeţi n-au fost niciodată un milion./ Nemuritori puţini au mai rămas. / Un răzvrătit a fost François Villon, / Iar Goethe – împărat peste Parnas. / Şi printre ei au fost damnaţi destui,/  Colerici ori sangvinici posedaţi/  Şi diplomaţi neghiobi şi lorzi tehui,/ Lunatici şi venetici netrataţi./ Gramaticilor declarau război/ Şi fiecare se credea profet…/ Cu toţii-n felul lor erau eroi, –/ Jigodie n-a fost nici un poet!”.

14 07 2022 F 5

14 07 2022 F 8

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий