„Cel mai mare cărturar care trăiește azi la Chișinău” încă în tinereţe a îndrăgit Cernăuţiul

2 09 2022 F 3

La 2 septembrie academicianul Mihai Cimpoi, eminescolog notoriu, îşi marchează jubileul de 80 de ani. Născut în Larga, localitate situată în vecinătatea regiunii Cernăuţi, Mihai Cimpoi este legat sufleteşte de ţinutul nostru. Iar la Cernăuţi, oraşul adolescenţei lui Eminescu, tânărul Mihai Cimpoi a conştientizat esenţa activităţii sale de exeget literar. Într-un interviu acordat scriitorului şi publicistului cernăuţean Grigore Crigan, la 28 iunie 2003, cu prilejul inaugurării bustului lui Mihai Eminescu la Noua Suliţă, Mihai Cimpoi a remarcat: „M-am gândit în tinereţe, pe atunci când colaboram la „Zorile Bucovinei”, să scriu un eseu despre Luceafăr. Aveam aşa un vis albastru al vieţii mele studenţeşti, de exeget… M-am înarmat cu puţină literatură pe care am găsit-o la Chişinău, am venit la Biblioteca Universităţii din Cernăuţi, care era mai bogată la acea oră, şi am găsit cunoscutul studiu al lui D. Caracostea despre sursele „Luceafărului”, despre basmul lui Cunis… Am pornit şi… nu m-am oprit până astăzi”.  Una dintre cele mai mari realizări ale lui Mihai Cimpoi în această privinţă este „Dicţionar enciclopedic Mihai Eminescu”, despre care Eugen Simion remarcă: „Mihai Cimpoi, autor al unei „Istorii deschise a literaturii române basarabene”, publică acum acest dicţionar enciclopedic eminescian, pornind de la biografia poetului şi ajungând la mitul poetului”.

Academicianul Mihai Cimpoi a pregătit o moștenire de patrimoniu pentru generații. Este autor a 60 de studii și eseuri monografice, a peste 3 000 de studii și articole apărute în publicațiile literare din spațiul românesc și de peste hotare, dar și a peste 200 de studii de prezentare a literaturii române apărute în toată lumea.

Academicianul  Mihai Cimpoi, „cel mai mare cărturar care trăiește azi la Chișinău”, după cum l-a numit aşa un om de litere, a manifestat o grijă deosebită faţă de scrisul românesc din Cernăuţi, apreciindu-i pe Vasile Leviţchi, Grigore Bostan, Mircea Lutic şi Grigore Crigan, susţinându-i chiar de la începuturile lor literare pe Vasile Tărâţeanu, Arcadie Suceveanu, Ilie Tudor Zegrea, Simion Gociu, Ştefan Hostiuc. Bucovina literară îi este profund recunoscătoare academicianului Mihai Cimpoi, dorindu-i multă sănătate şi o activitate la fel de rodnică şi temeinică în continuare.

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Poeta cernăuţeană, Elena Mariţa, a scris o poezie cu prilejul jubileului de 80 de ani al lui Mihai Cimpoi

Elena MARIŢA

RUGĂ

Pentru domnul academician Mihai Cimpoi

Zăvoare-ai pus, Părinte, pe tainele cereşti…

Puzderii cern puzderii, se spulberă în moarte

Până răzbesc heralzii prin porţile domneşti

Cu lacrimi şi cu sânge să se înscrie-n Carte.

 

Să cânte heruvimii, înalţă-Te în slavă

Întru alesul Tău! Căci seamănă iubire

De Ţarină şi neam, ni-i sceptru şi izbavă –

Balanţă grea de aur în sfântă cumpănire.

 

Dă-i, Doamne, bucurii triumfătoare,

Ani viguroşi şi rodnici să-i vârfuiască harul,

Clipitele eterne şi doldora de floare

Încununeze-i fruntea şi-i şteargă tot amarul.

Добавить комментарий