CERNĂUŢI: SIMFONIE ARHITECTONICĂ

27 12 2020 LC CERNAUTI 1

Clădire în care a fost deschis unul dintre primele cinematografe din oraş

Cernăuţiul este unul din puţinele oraşe din Ucraina, în care etniile conlocuitoare îşi au casele lor naţionale. Este o practică europeană de convieţuire paşnică şi tolerantă. Pe fosta stradă Domnească (actualmente „Olga Kobyleanska”), la finele secolului al XX-lea era un teren plantat cu copaci, iar în mijloc – o casă care aparţinea proprietarului Karl Formund. În curând pe acest teren au fost ridicate două clădiri: în 1907 – un bloc de locuit cu nr. 51, şi în 1910 – Casa Naţională Germană. Construcţia Casei Naţionale Germane a durat din 1908 până în 1910. Este o clădire monumentală, cu patru etaje şi cu o sală mare (lăţimea 12 metri, lungimea 18 metri şi înălţimea 10 metri). Proporţiile drepte şi plafonul arcuit creează o acustică minunată. Interiorul sălii era vopsit în culorile roşie şi albă, iar elementele decorative erau confecţionate din stejar. Întregea atmosfera sărbătorească şi tabloul „Odinioară şi în prezent”. Lucrarea pictorului academic Alfred Offner prezenta o comparaţie între trecut şi contemporaneitate, conţinând şi chemarea mereu actuală „În unire este puterea”.

27 12 2020 LC CERNAUTI 2

Faţada clădirii este executată în stil german, având acoperiş cu olane roşii şi fronton. Partea centrală conţine elemente ale vechiului stil german cu carcasă din lemn. Lucrările de construcţie s-au desfăşurat după proiectul arhitectului Gustav Frich şi sub conducerea arhitectului local Ervin Muller.

Inaugurat oficial în 1910, acest edificiu a devenit un centru al vieţii cultural-naţionale şi spirituale a comunităţii germane din oraş şi ţinut. Fondatorul Casei Naţionale a fost Societatea nemţilor creştini, condusă de profesorul universitar, Theodor Gartner. În acest edificiu a fost deschis şi a funcţionat unul dintre cele mai frumoase cinematografe din oraş, unde în 1931 a fost demonstrat primul film sonor.

27 12 2020 LC CERTAUTI 3

În zilele noastre, Casa Naţională Germană găzduieşte Muzeul „Georg Drozdowski”. El a fost un scriitor de limbă germană, autorul unor lucrări interesante despre Cernăuţiul din prima jumătate a secolului al XX-lea.

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

Добавить комментарий