„Libertatea Cuvântului”: Antologie poetică

19 09 2020 LC site NOTRESCU 1

Ilie Motrescu

Semn

Sub muntele bătrân şi-mpădurit

molizii grei se prăvălesc în mit,

străbunii mei se prăbuşesc şi ei

cu vremile de-a valma peste zei.

 

Şi-aşa cum vin din coame de Carpaţi

se-ntunecă genunea de bărbaţi

coborâtori din seminţia dacă

se luptă-aici cu moartea şi se-mpacă.

 

Până aici veniră să se-nfrunte

virtuţile romane cu cremenea din munte,

molizii tari şi brazii aici s-au prăbuşit

peste mânia turcului pocit.

 

Cu braţul vlăguit de grele arme

sub muntele acesta Ştefan doarme…

Sub muntele acesta neamul meu

răsare-ntre  pământ şi Dumnezeu.

 

Добавить комментарий