Momente de neuitat ale anului de învățământ

Screenshot_4

Mariana DIMITRIŞINA, profesoară de istorie la ŞM Draniţa, raionul Noua Suliţă:

– Fiecare profesor visează ca cei mai buni discipoli ai săi să se bucure de înaltă apreciere. Şi iată, că la cea de a 17-a ediţie a Concursului panucrainean de creaţie a elevilor, la secţiunea „Istoria Ucrainei şi făuririi statului” învingătoare a devenit eleva mea, Cornelia Rusnac din clasa a IX-a. Ea a prezentat lucrarea „Mykola Gherşkanu: viaţa în luptă şi tragismul destinului”. Juriul solid a considerat-o ca fiind cea mai bună.

M-am bucurat că şi la Kiev a fost apreciată atât de înalt o elevă talentată de la o şcoală românească de la margine de ţară.

Şi pentru mine, ca profesoară de istorie, a fost un an complicat. Am fost atestată şi sunt profesoară-metodistă, prezentând proiectul „Şapte minuni ale satului Draniţa”, sat unde există un monument unic în felul său a mamei şi copilului.

Florea ŞAPCĂ, directorul Şcolii medii nr. 1 din Iordăneşti, raionul Hliboca:

– Anul de învăţământ 2017-2018 va intra în istoria ştiinţei de carte de la Iordăneşti. El a început în şcoala veche, aflată de mai mult timp în stare avariată, şi se încheie în şcoala nouă – luminoasă şi spaţioasă. Această bucurie, întârziată, a ajuns, totuşi, la Iordăneşti. De condiţiile excelente create în noua şcoală, sunt mulţumiţi toţi pedagogii, părinţii, dar mai ales elevii. În localul nou s-au mutat şi hărnicia, sârguinţa şi conştiinciozitatea elevilor noştri. Despre aceasta vorbesc succesele la olimpiade, la concursurile de activitate artistică, la întrecerile sportive.

Părerea mea e că însăşi atmosfera, care dăinuie în şcoală, îi stimulează pe elevi să înveţe cât mai bine, să-şi dezvăluie şi să-şi dezvolte talentul.

Cristina PEREBÂCOVSCA, învăţătoare la clasele primare la CIE Berestea, raionul Noua Suliţă:

– Nouă, pedagogilor, ne place să lucrăm cu cât mai mulţi elevi. Din păcate, învăţătorii şi profesorii din satele mici sunt, într-o măsură oarecare, lipsiţi de această bucurie. În ultimul timp la noi în şcoală în clase sunt câte 7-8 elevi, ba chiar şi mai puţini. Anul acesta în clasa a IX-a avem numai doi absolvenţi. Le-am fost prima lor învăţătoare.

Acesta-i rezultatul plecării peste ho- tare a tinerelor familii. În sat sunt înre- gistraţi 146 de copii de vârstă şcolară, dar majoritatea lor se află împreună cu părinţii peste hotare. Dar, iată, la 1 septembrie, vor păşi pragul şcolii 10 elevi în clasa întâi. Trăim cu speranţa că lucrurile se vor schimba spre bine şi şcoala va rezista acestor încercări.

Vasile CARLAŞCIUC

Добавить комментарий