Pe iarba din zăvoi vezi tot mai puține vaci și oi…

vetkovski_raion_cow_milk_milkmaid

vetkovski_raion_cow_milk_milkmaidÎn perioada lichidării colhozurilor și sovhozurilor gospodăriile individuale ale sătenilor au asigurat securitatea alimentară a tânărului stat ucrainean. Acest rol de „salvator” le revine și în prezent. Să ne referim la statistici: ele produc 85 la sută din cantitatea de legume, 80 la sută – de lapte, 75 la sută – de carne de vită și 60 la sută – de carne de porc. Și toate aceste bunuri se obțin prin muncă manuală grea.

Nici un fel de automatizare și nici un fel de rețea comercială civilizată de realizare a producției obținute în gospodăriile indi­viduale. Acum noua poliție „luptă” cu mătușele de la țară, care se adună în grupuri la un colț de stradă din oraș și-și vând producția în mod stihinic, în timp ce statul a lăsat gos­po­dăriile indivi­du­a­le sătești în voia sorții. Nu a procedat deloc în spirit european, căci în Occident se are grijă de dezvoltarea antrepreno­riatului la sat, acesta fiind și baza dezvoltării comuni­tăților rurale. Demnitarii noștri s-au obiș­nuit cu gândul că întreprinderile agricole mari asigură exportul, iar cele mici, în mare parte, gospodăriile individuale – piața internă. E timpul să fie corectată această greșeală. Or, în condițiile de criză în economie și a șomajului total la sat, obținerea producției agricole în gospodăriile individuale este pentru multe familii unica sursă de existență.
Dacă ar exista posibilități de colectare și preluc­rare a producției din gospodăriile individuale, ar avea de câști­gat nu numai sătenii, ci și statul. Nu­mai din cauză că lip­se­sc ca­paci­tățile de pro­cesare a lap­telui, țara pierde circa 3 mi­liarde griv­ne. Aflân­du-se într-o astfel de situație a indiferenței din partea organelor puterii, sătenii noștri, încetul cu încetul, se dezobişnuiesc să crească animale. Să ne referim la cifre concrete. În primele două luni ale anului curent în regiunea noastră s-au produs 8 mii tone de carne (în greutate vie), cu 1 la sută mai mult decât în perioada analizată a anului trecut, 28,7 mii tone de lapte, cu 3,3 la sută mai puțin decât în ianuarie-februarie a anului 2015. La data de 1 martie în toate gospodăriile erau întreținute 92,3 mii de vite cornute mari (cu 7,6 la sută mai puțin decât la data respectivă a anului trecut), inclusiv 57,1 mii de vaci (cu 4,8 la sută mai puțin). Numărul porcinelor a scăzut cu 3 la sută, iar a ovinelor – cu 2 la sută.
Creșterea vitelor este o îndeletnicire preferată în rândurile sătenilor din satul Răchitna, raionul Noua Suliță. Și în prezent laptele de la gospodarii din această localitate este colectat de un întrep­rinzător. O parte din pro­ducția obținută, răchit­nenii o vând la piață, deși drumurile ce duc spre Noua Suliță sau spre Cernăuți sunt anevoioase. Doamna Oxa­na Roman, primarul acestei localităţi, ne-a explicat că anume din cauză că nu este bine organizat procesul de colectare a producției, lipsește coin­teresarea sătenilor de a ține vite, ceea ce a dus la faptul că în sat a început să scadă șeptelul de vaci cu lapte.
Concluzia este clară.

Lasă un răspuns