Vasile Țurcan: Pământ am primit, dar problemele rămân încă nerezolvate

Screenshot_1

Pentru comunitățile teritorial unite este foarte important luarea în primire a terenurilor arabile, aflate după hotarul localităților, deoarece Serviciul Cadastrului de Stat nu poate unilateral, fără acordul comunităților teritoriale unite, să dispună de ele. Guvernul a luat o astfel de hotărâre din câteva motive.

În primul rând, în bugetele comunităților teritoriale unite vor fi încasate plățile pentru arenda acestor terenuri, fapt care va stimula folosirea eficientă a acestora. În al doilea rând, de acum înainte comunitățile teritoriale unite vor avea posibilitate să întocmească planurile generale pentru întregul teritoriu al comunității, dar nu numai pentru anumite localități. În al treilea rând, devine imposibilă ocuparea cu forța a pământurilor și, în al patrulea rând, aceasta va facilita dezvoltarea economică a comunităților teritoriale unite.

Zilele trecute, 475 de hectare de pământ arabil, situate în afara hotarelor localităților, au fost transmise Comunității teritoriale unite Ostrița, raionul Herța. – Aceste terenuri se află în afara hotarelor satelor Țureni, Mamornița, Mamornița Vama, Godinești și Horbova, explică primarul comunității, domnul Vasile Țurcan. Trebuie să ne gândim cum să le folosim mai eficient. Posibil că o să dăm loturi de pământ participanților la Operațiunea antiteroristă. Luarea în primire a acestor terenuri este un stimul pentru a le folosi mai eficient. Oricum, noi trebuie să fim stăpâni pe pământurile noastre. La Ostrița totul este în ordine, deoarece, fiind acolo primar, am avut grijă ca satul să dispună de planul său general, în baza căruia poate fi ușor rezolvată orice problemă funciară. De acum ne vom strădui să întocmim asemenea planuri pentru restul satelor, care fac parte din Comunitatea teritorială. Căci, dispunând de planul general e mai ușor să controlezi eficiența folosirii pământurilor date în arendă, să le repartizezi oamenilor locuri de casă și grădini.

Vom începe cu satul Țureni, unde problema funciară este foarte complicată. O bună parte din terenurile arabile de acolo sunt folosite de Stațiunea de cercetări agricole din Cernăuți. Cu alte cuvinte, mulți ani la rând Gospodăria din Țureni a fost o bază de producție pentru Stațiune. Iar Stațiunea de cercetări se află în subordonarea Academiei de Științe Agrare, și transmiterea terenurilor arabile din Țureni Comunității locale nu este o procedură atât de simplă. În orice caz, problema trebuie rezolvată. Acum situația este alta și a trecut timpul promisiunilor goale. Trebuie să acționăm. Visul meu e să dispunem de planurile generale ca oamenii să poată privatiza cotele și loturile lor de pământ.

Lasă un răspuns