Arborele vieții – arborele gloriei: Oprișeni 600

Screenshot_2

La o margine a drumului ce unește capitala Bucovinei – Cernăuțiul, cu prima cetate de scaun a Moldovei – Siret, în apropierea legendarilor codri ai Cosminului, se întinde satul Oprișeni. Având uric scris în cancelaria aceluiași domnitor al Țării Moldovei – Alexandru cel Bun, Oprișeniul, ca și Cernăuțiul, dăinuie în istorie de șase veacuri. La 17 martie curent se împlinesc 600 de ani de la prima atestare documentară a acestei vetre de vrednici români. Evenimentul va fi marcat la școală, în ziua atestării documentare, conform tradiției, iar marea sărbătoare va avea loc la toamnă, în a doua zi după hramul Bisericii din sat – Nașterea Maicii Domnului. Altfel nici că poate fi, deoarece oprișenenii sunt râvnitori în credință și mândri de faptul că slăvitul domnitor al Moldovei și „atlet al lui Hristos”, Ștefan cel Mare, care a câștigat una dintre cele mai strălucite bătălii ale sale în aceste locuri, cu un an înainte de plecarea sa la cele veșnice (1503), a donat satul Oprișeni Mănăstirii Moldovița.

„Vom ridica un bust ctitorului satului”

Satul Oprișeni concurează cu orașul Cernăuți în privința păstrării memoriei domnitorului Moldovei, Alexandru cel Bun. Până ce autoritățile și opinia publică din capitala Bucovinei stau la îndoială să-i ridice sau nu ctitorului orașului un monument ori un bust, oprișenenii par a fi mai ferm pe poziție.

– Ne gândim să ridicăm un bust ctitorului satului nostru – lui Alexandru cel Bun. Cât de repede va fi aceasta – depinde de sponsori, a constatat directorul Școlii medii din localitate, domnul Nicolae Bodnariuc. Avem unul dintre cele mai bogate muzee sătești din ținut – Muzeul de Arheologie și Etnografie „Maximilian Hacman”, printre exponatele căruia se păstrează obiecte de arheologie unice, avem în sat bustul lui Ștefan cel Mare, ridicat grație străduinței gospodarului Ilie Bezușco. În anul acesta jubiliar neapărat vom inaugura pe fațada școlii placa comemorativă „Dumitru Covalciuc”. Regretatul scriitor, publicist și istoric Dumitru Covalciuc, autorul monografiei satului Oprișeni, a părăsit această lume nu demult. Nu i-a fost dat să ajungă la jubileul satului, dar a făcut enorm de mult pentru propagarea istoriei lui. El merită pe deplin ca școala lui natală să-i poarte numele, ca în curtea școlii să fie bustul lui. Vom avea grijă de aceasta.

În timp ce tânărul Dumitru Covalciuc cerceta fondurile de arhivă și selecta material despre satul său natal, profesorul de istorie de la școala din Oprișeni, Pentelei Bilețchi, prin anii 60-70 ai secolului trecut, a creat o sală de muzeu. Ea a fost amenajată în incinta Casei de cultură, dar din diferite motive colecția a dispărut. Studentul la Facultatea de istorie, Nicolae Bodnariuc, împreună cu alți consăteni, studenți și ei, au hotărât să reînnoiască muzeul satului.

– Muzeul a fost redeschis în 2003, cu prilejul împlinirii a 585 de ani de la prima atestare documentară a localității noastre, continuă domnul Nicolae Bodnariuc. I-am dat o orientare clară – de arheologie și etnografie. O bună parte din obiectele de arheologie au fost găsite în urma săpăturilor executate pe teritoriul satului. Când a fost dată în exploatare noua școală, în clădirea veche a școlii am amenajat muzeul. Vom avea fondul „Dumitru Covalciuc”. Familia slăvitului nostru consătean ne-a transmis lucruri personale ale lui, care vor fi expuse în una din sălile muzeului. La 18 mai anul curent, când va fi marcată Ziua muzeelor, vom inaugura expoziția consacrată lui Dumitru Covalciuc

„Oprișeniul va avea un parc în cinstea jubileului său de 600 de ani”

– Satul Oprișeni își întâmpină jubileul de 600 de ani pe timpuri grele, recunoaște primarul localităţii, domnul Nicolae Popovici. Avem planuri frumoase, dar ne lipsesc mijloacele financiare corespunzătoare. Dar și procesul de descentralizare decurge încet și rezultatele lui încă nu sunt atât de convingătoare și eficiente, după cum ar trebui să fie. Totuși, în satul nostru se construiește o grădiniță de copii și planificăm construcția unui ambulatoriu.

În schimb, gospodarii se întrec între ei: cine mai frumoasă casă-și construiește. Banii câștigați în Europa împodobesc peisajul arhitectonic al satului Oprișeni.

– În cinstea jubileului am lansat o lozincă: fiecare întreprinzător din sat să contribuie printr-o acțiune de binefacere la această sărbătoare, remarcă domnul primar. Deja au fost construite la intersecția drumurilor două bisericuțe. Iar când se va încălzi timpul vom sădi 600 de copăcei în viitorul parc al satului. La această acțiune vor participa și mic, și mare, ca peste ani, când copacii vor fremăta sub bolta azurie a cerului, să aibă ce-și aminti și ce povețe să le dea urmașilor.

Însă, în închipuirea oprișenenilor din toate vremurile a persistat arborele vieții, asociat de ei cu un stegar viguros, care înfruntă furtunile istoriei și sloboade mereu mlădițe pentru coroanele de glorie.

Vasile Carlașciuc

Screenshot_1

Lasă un răspuns