Istoricul zilei: 24 ianuarie

24 01 2021 LC IST 1

Anul 1859. Adunarea Electivă a Ţării Româneşti s-a pronunţat pentru alegerea ca domnitor a lui Alexandru Ioan Cuza, ceea ce a însemnat unirea Principatelor Moldovei şi Munteniei, punerea temeliei României moderne. Procesul unirii, bazat pe puternica apropiere culturală și economică între cele două țări, a cunoscut o etapă decisivă, care s-a dovedit a fi ireversibilă, prin alegerea colonelului moldovean Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al ambelor principate, la 5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianuarie 1859 în Țara Românească.

24 01 2021 LC IST 2

Anul 1862.  Deschiderea primului Parlament unic al României la Bucureşti. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza proclamă solemn, în faţa Adunărilor Moldovei şi Ţării Româneşti, unirea definitivă a Principatelor.  Oraşul Bucureşti este proclamat capitala ţării.

Anul 1918. Sfatul Ţării din gubernia rusă Basarabia, întrunit în şedinţă solemnă,  votează în unanimitate independenţa Republicii Democratice Moldoveneşti. Acest vot a constituit o etapă importantă pe calea unirii fostei Basarabii ţariste cu România. Proclamarea Republicii Democratice Moldoveneşti s-a făcut în condiţiile revoluţiei ruse din 1917. Iniţial Republica Democratică Moldovenească fusese declarată parte a unei viitoare Rusii federale.

24 01 2021 LC IST 3

Anul 1946. Adunarea Generală a ONU adoptă prima rezoluţie. Aceasta se referea la utilizarea în scopuri paşnice a energiei atomice şi eliminarea armelor atomice sau a altor arme de distrugere în masă.

Anul 1965. A murit Winston Churchill, fost prim-ministru al Marii Britanii în cel de-al Doilea Război Mondial, scriitor, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1953. Winston Churchill (1874-1965) este considerat unul dintre cei mai importanţi activişti politici ai Marii Britanii din secolul al XX-lea, care de două ori a deţinut postul de Premier: 1940-1945, 1951-1955. Când în iunie 1941 Hitler a început intervenţia împotriva URSS, fermul anticomunist Winston Churchill a declarat în Parlament: „Pericolul pentru Rusia este şi pericolul pentru noi”. Printre altele, Winston Churchill a fost unul din puţinii politicieni cu influenţă din Marea Britanie care a înţeles planurile de perspectivă ale nazismului şi a avertizat la ce poate duce politica păgubitoare de-al considera pe Hitler „pacificator”. Susţinând Uniunea Sovietică în lupta împotriva fasciştilor, Winston Churchill coresponda cu Stalin, de trei ori s-a întâlnit cu el şi îl aprecia destul de pozitiv. Însă după război, văzând acţiunile „tatălui popoarelor sovietice”, l-a criticat aspru pe tiran. Aforismul lui Winston Churchill – „Responsabilitatea este preţul pe care-l plătim pentru putere” – este actual şi astăzi.

24 01 2021 LC IST 4

La 24 ianuarie  este marcată Ziua internaţională a învăţământului, constituită la 3 decembrie 2018 prin rezoluţia Adunării Generale ONU. Atunci la Bruxelles se desfăşura Conferinţa globală în problemele învăţământului. Rezoluţia adoptată de conferinţă a fost orientată la susţinerea accesului la învăţământul calitativ pentru toţi. După cum s-a menţionat la ONU, anul acesta Ziua internaţională a învăţământului se desfăşoară în perioada pandemiei de COVID-19, care a adus dereglări fără precedent în sistemul de învăţământ din lume. Aceasta s-a răsfrânt asupra a 1,6 miliarde de elevi din circa 190 de ţări ale lumii.  E timpul să fie activizată colaborarea şi solidaritatea mondială pentru ca învăţământul să ocupe un loc central în societate.

24 01 2021 LC IST 5

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com

 

Добавить комментарий