La 29 mai Mircea Lutic își sărbătorește cea de-a 81-a zi de naștere.

29 05 2020 LC site LUTIC 1

Lumină de taină, lumină purificatoare…

Marele poet și traducător al Bucovinei contemporane, prin volumele sale de poezii, apărute la Cernăuți și în România în ultimii ani, a dat întregului neam românesc creații de valoare, scrise la lumina candelei. Nu este candela, la care și-au scris letopisețele renumiții noștri cronicari, ci candela inimii, care emană lumina de taină a firii însemnate de Pronia cerească – termen frecvent în poeziile sale. Mircea Lutic devine, după cum remarcă criticul literar Ștefan Hostiuc, „un poet religios, primul de acest gen în ultima jumătate de secol la Cernăuți”. Iar pentru volumul „Arminden cu heruvimi” i s-a decernat Premiul „Mihai Eminescu” al Academiei Române, cea mai mare distincție pe care și-o dorește un poet român.

Mircea Lutic își întâmpină ziua de naștere cu bucuria că a pregătit pentru tipar o nouă plachetă de versuri bilingvă – în română și ucraineană, care va avea în titlul ei primele cuvinte rostite de Însuși Dumnezeu, când a pornit crearea lumii din haos – „Să fie lumină!”. Traducerea în ucraineană aparține regretatului confrate al lui Mircea Lutic – remarcabilului poet ucrainean, Vitali Kolodii. Or, însuși domnul Mircea Lutic consideră că altcineva, în afară de Vitali Kolodii, nu ar fi găsit în ucraineană expresiile cele mai potrivite pentru universul său poetic inedit, trăit cu inima și gândul și exprimat în limba română, să redea în alte sonuri autenticitatea sufletului românesc.

În numele redacției ziarului online „Libertatea Cuvântului” și a tuturor cititorilor îl felicităm cu prilejul zilei de naștere pe distinsul Maestru al cuvântului artistic, Mircea Lutic, dorindu-i multă sănătate și putere de creație pentru a-și vedea realizate și alte planuri frumoase. La mulți ani!

(V.K.)

„Libertatea Cuvântului” – www.lyberti.com


29 05 2020 LC site LUTIC 2 29 05 2020 LC site LURIC 3 29 05 2020 LC site LUTIC 4

Lasă un răspuns