Ombusman-ul lingvistic din Ucraina îndeamnă deputații de toate nivelurile să respecte legea lingvistică

Народный депутат, председатель подкомитета по вопросам образования комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Тарас Кремень во время круглого стола о перспективах развития современной украинской науки, в УНИАН, в Киеве, 31 марта 2017 г. Фото Соколовская Инна / УНИАН

Într-o postare pe pagina de Facebook, împuternicitul pentru protecția limbii de stat, Taras Kremin,  solicită deputaților de toate nivelurile din Ucraina să respecte cu strictețe legislația lingvistică, notează Libertatea Cuvântului.

„Având în vedere informațiile publice, contestațiile repetate și reclamațiile cetățenilor primite de secretariatul ombusmanului lingvistic, aș dori să subliniez încă o dată că în conformitate cu articolul 12 din lege, limba de lucru în  administrația locală, inclusiv limba reuniunilor, evenimentelor, întâlnirilor, documentelor și munca de birou,  este limba de stat. Prin urmare, mă adresez deputaților din consilile de toate nivelurile pentru a respecta cu strictețe legislația lingvistică”, a scris Kremin.

Ombusmanul lingvistic reamintește că potrivit Legii „Cu privire la asigurarea funcţionării limbii ucrainene ca limbă de stat”,  începând cu 16 ianuarie 2021, toți furnizorii de servicii, indiferent de proprietate, trebuie să deservească consumatorii și să furnizeze informații despre bunuri și servicii în limba de stat.

„Prin urmare, fac apel la reprezentanții autorităților locale din Ucraina, de la Lviv la Lugansk, de la Harkiv la Herson, de la Mykolaiv la Cernigiv,  pentru a asigura punerea în aplicare a acestei norme și a legislației lingvistice în general la întreprinderi, rețele comerciale, instituții și organizații care fac parte din proprietatea comunală”,  menționează ombudsmanul lingvistic din Ucraina.

De menționat că în data de  16 iulie 2019 în Ucraina a intrat în vigoare Legea „Cu privire la asigurarea funcţionării limbii ucrainene ca limbă de stat”, care prevede că singura limbă oficială este cea ucraineană, pe care trebuie să o cunoască fiecare cetățean. Legea îi obligă pe funcționarii publici să vorbească limba oficială, statul asigurând instruirea celor care nu au avut posibilitatea să învețe limba ucraineană.

Legea nu se aplică sferei comunicării private şi în cadrul ceremoniilor religioase. În același timp, angajații întreprinderilor private vor putea vorbi în altă limbă decât cea ucraineană doar dacă acest lucru este solicitat de către clienți.

Săptămânal, posturile de radio și televiziune trebuie să aibă un volum de cel puțin 75% de conținut în limba ucraineană. Ziarele vor trebui să fie tipărite în limba ucraineană, iar jurnalele și revistele vor putea avea și versiuni suplimentare. La fel, editurile vor trebui să aibă cel puţin jumătate din conţinut în limba de stat.

Pentru încălcarea legii se introduce pedeapsa administrativă, iar „pentru denigrarea ei publică şi nerespectarea limbii de stat” – răspunderea penală.

De remrcat că  luna iulie 2020 ombudsmanul lingvistic, Taras Kremin,  a criticat  dur proiectul de lege înaintat de deputatul  Maxim Bujanskii (partidul Slujitorul Poporului), care propunea amânarea procesului de trecere la  predarea materiilor în limba de stat în școlile cu predarea în limba rusă. Kremin susținea că inițiativa  legislativă a deputatului partidului Slujitorul Poporului va contribui la restrângerea sferei de utilizare a limbii ucrainene în procesul educațional. Proiectul de lege respectiv nu a fost examinat de Parlament.

Libertatea Cuvântului reamintește că la data de 16 ianuarie 2020, Rada Supremă a Ucrainei a votat în a doua lectură proiectul de lege „Cu privire la învățământul secundar din Ucraina”. Articolul 7 al legii prevede pentru elevii din școlile cu predarea în limbile  minorităților naționale să fie aplicat un model special. În ciclul primar  elevii  vor învăța în limba maternă, concomitent  cu studierea limbii de stat. În clasa a 5-a, cel puțin 20% din materiile  de studiu vor fi  predate în limba ucraineană, cu o creștere treptată a volumului predării în limba ucraineană,  care în clasa a 9-a trebuie să constituie  40% . În clasele superioare, cel puțin 60% din obiectele de studiu  vor fi predate în limba de stat.

În școlile cu predarea în limba rusă  în ciclul primar elevii  studiază în limba maternă, concomitent cu studierea limbii ucrainene. Începând din clasa a 5 -a,  80% din obiectele de studiu vor fi predate în limba de stat. Din septembrie 2020 legea resectivă este aplicată  în  școlile cu predarea în limba rusă. În școlile  cu predarea în limba minorităților naționale, care vorbesc într-o limbă a Uniunii Europene, legea se aplică din septembrie 2023.

Libertatea Cuvântului – www.lyberti.com

Добавить комментарий